Kennisbijeenkomst Leren verbeteren over motiveren in de school

Door Right Amount of Weird

19 januari 2016 – Aidadreef 4 Utrecht

Scholen die hun onderwijsopbrengsten willen verbeteren, kunnen uiteenlopende maatregelen treffen. Uiteindelijk gaat het erom dat leerlingen beter, meer, anders gaan leren. Hoe motiveer je leerlingen daartoe? Wat kunnen docenten doen? En hoe motiveer je als leidinggevende je docenten? Wat bedoelen we precies met het begrip motivatie?

Tijdens de kennisbijeenkomst van Leren verbeteren op dinsdag 19 januari  staan wij stil bij deze vragen.  Onze gastspreker Menno van Halem benadert deze vragen zowel vanuit praktisch als theoretisch perspectief. Ook is er tijdens de bijeenkomst voldoende gelegenheid voor onderlinge uitwisseling.

Menno van Halem is adjunct-directeur van het Merletcollege in Mill. Voorheen was hij leerkracht en directeur in het VSO en adviseur en interim-manager bij BMC. Als (interim) schoolleider stond en staat zijn vizier gericht op het primaire proces; de kwaliteit van het onderwijs aan de leerlingen. Vanuit die visie heeft hij ook Merlijn Advies opgericht, een onafhankelijk adviesbureau dat zich richt op het verhogen van de kwaliteit van het primaire proces in het onderwijs.

Praktisch

Datum en tijd: Dinsdag 19 januari 2016, van 12.30 uur (inloop met lunch) tot 16.00 uur
Plaats: Kantoor VO-raad, Aidadreef 4, 3561 GE Utrecht
Voor wie: Leidinggevenden van scholen met (zeer) zwakke afdelingen en van risicoscholen
Aanmelden: Uiterlijk 14 januari via LerenVerbeteren@vo-raad.nl

Terug naar overzicht
Kwaliteit verbeteren in 6 stappen

Kwaliteit verbeteren in 6 stappen

In zes concrete stappen werkt u aan het verbeteren van opbrengsten en onderwijskwaliteit. Hierbij is niet alleen aandacht voor wat scholen kunnen doen om de onderwijskwaliteit te verbeteren, maar vooral ook
met wie en hoe.

Blijf op de hoogte

Nieuws

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen en wetenswaardigheden en laat u inspireren door praktijkverhalen en interviews.

Inzicht in risico's en onderwijskwaliteit

Scan Leren verbeteren

De Scan Leren Verbeteren geeft u snel inzicht in de mogelijke risicofactoren en in de onderwijskwaliteit van uw school. Het resultaat: een systematische diagnose die u kan helpen bij het zetten van vervolgstappen.