Inspectie verzendt attenderingen en waarschuwingen

Door Claudia Smit

Deze maanden kunnen scholen van de inspectie een brief ontvangen met een waarschuwing of een attendering. In beide gevallen betekent dit dat de inspectie het risico aanwezig acht dat de school – voor één of meer afdelingen – op termijn een oordeel ‘zwak’ krijgt. Maar wat betekent het concreet en wat kunt u doen?

Wat betekent het concreet?

Concreet betekenen de beide termen het volgende:

  • Een school krijgt een attendering wanneer het gemiddelde resultaat over de afgelopen drie jaar weliswaar boven de norm is, maar het laatste jaar dusdanig onder de norm dat er zorgen zijn over de kwaliteit van het onderwijs.
  • Een school ontvangt een waarschuwing wanneer het gemiddelde resultaat over de laatste drie jaar boven de norm is, maar het gemiddelde van de laatste twee jaar onder de norm.

In beide gevallen wordt er in sterke mate gekeken naar indicatoren die op cijfers zijn gebaseerd, maar het is niet uitsluitend een digitale exercitie. De cijfermatige gegevens vormen de basis maar zijn gekoppeld aan andere signalen.

Scholen die een waarschuwing of attendering van de inspectie krijgen, worden aangeduid als ‘risicoscholen’.

Wat kunt u doen?

Op 21 september 2017 organiseert Leren verbeteren een informatiebijeenkomst voor risicoscholen. Daarin krijgt u antwoord op onder meer de volgende vragen:

  • Hoe analyseert u de informatie die leidt tot de waarschuwing of attendering?
  • Welke maatregelen kunt u nemen om tot verbetering te komen?
    Wat zijn de quick wins voor de korte termijn?
    Hoe realiseert en borgt u resultaten voor de langere termijn?
  • Hoe krijgt u zicht op de resultaten?
  • Hoe bereidt u zich voor op het inspectiebezoek?

Wilt u zich aanmelden voor deze bijeenkomst? Op deze pagina vindt u het inschrijfformulier.

Wat kunt u nog meer doen?

Leren verbeteren heeft ook een aanbod voor risicoscholen. Een expert van Leren verbeteren kan uw school namelijk gedurende vier dagdelen kosteloos ondersteunen. Er wordt dan samen met de schoolleiding gekeken naar de relevante risico’s. U wordt ondersteund in het opzetten van een ‘verbeterplan’ om te voorkomen dat de afdeling op termijn zwak wordt. Interessant? Neem dan contact op met Leren verbeteren voor een afspraak of meer informatie. Meer informatie over ons ondersteuningsaanbod vindt u hier.

Terug naar overzicht
Kwaliteit verbeteren in 6 stappen

Kwaliteit verbeteren in 6 stappen

In zes concrete stappen werkt u aan het verbeteren van opbrengsten en onderwijskwaliteit. Hierbij is niet alleen aandacht voor wat scholen kunnen doen om de onderwijskwaliteit te verbeteren, maar vooral ook
met wie en hoe.

Blijf op de hoogte

Nieuws

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen en wetenswaardigheden en laat u inspireren door praktijkverhalen en interviews.

Inzicht in risico's en onderwijskwaliteit

Scan Leren verbeteren

De Scan Leren Verbeteren geeft u snel inzicht in de mogelijke risicofactoren en in de onderwijskwaliteit van uw school. Het resultaat: een systematische diagnose die u kan helpen bij het zetten van vervolgstappen.