Inspectie stopt verzending van attendering en waarschuwing

Door Cindy Curre

Met ingang van dit schooljaar verstuurt de Inspectie van het Onderwijs geen waarschuwingen of attenderingen meer aan schoolbesturen.

De brieven met waarschuwingen en attenderingen werden verstuurd aan schoolbesturen die verantwoordelijk zijn voor afdelingen die het laatste jaar of de twee laatste jaren onderwijsresultaten onder de norm hadden.

Van schoolbesturen wordt verwacht dat zij zelf de onderwijsresultaten in de gaten houden en eventuele risico’s tijdig signaleren. Schoolleiders en -besturen kunnen voor de monitoring van de onderwijsresultaten gebruikmaken van de website van de inspectie.

Ondersteuning

Indien de onderwijsresultaten van een afdeling dalen, kunt u gebruikmaken van ondersteuning door Leren verbeteren. Kijk hier voor ons ondersteuningsaanbod.

 

 

 

 

 

Terug naar overzicht
Kwaliteit verbeteren in 6 stappen

Kwaliteit verbeteren in 6 stappen

In zes concrete stappen werkt u aan het verbeteren van opbrengsten en onderwijskwaliteit. Hierbij is niet alleen aandacht voor wat scholen kunnen doen om de onderwijskwaliteit te verbeteren, maar vooral ook
met wie en hoe.

Blijf op de hoogte

Nieuws

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen en wetenswaardigheden en laat u inspireren door praktijkverhalen en interviews.

Inzicht in risico's en onderwijskwaliteit

Scan Leren verbeteren

De Scan Leren Verbeteren geeft u snel inzicht in de mogelijke risicofactoren en in de onderwijskwaliteit van uw school. Het resultaat: een systematische diagnose die u kan helpen bij het zetten van vervolgstappen.