Inspectie onderzoekt basisvaardigheden en doet steekproeven

Door Cindy Curre

Sinds 1 augustus is de standaard Basisvaardigheden (OP0) toegevoegd aan het onderzoekskader van de inspectie. Ook heeft de inspectie de teksten van de standaarden Zicht op ontwikkeling en begeleiding (OP2) en Pedagogisch didactisch handelen (OP3) verduidelijkt. De inspectie voert vanaf 1 augustus 2023 onderzoeken uit met de bijgestelde onderzoekskaders.

De adviseurs van Leren verbeteren werden in september 2023 door de inspectie bijgepraat over de wijzigingen tijdens een bijeenkomst in Amsterdam. De belangrijkste wijzigingen zijn:

Basisvaardigheden

De nieuwe standaard Basisvaardigheden (OP0) kijkt naar het curriculum voor Nederlandse taal, rekenen-wiskunde en burgerschap. De inspectie vindt het belangrijk dat scholen en besturen bewuste keuzes maken bij het plannen en uitvoeren van het curriculum op de basisvaardigheden, én dat het is terug te zien in de klas. Dit betekent bijvoorbeeld dat het onderwijspersoneel zich goed kan verantwoorden over de doelen waaraan ze werken.

Vanaf 1 augustus 2024 gaat de standaard Basisvaardigheden zwaarder meetellen in het oordeel op schoolniveau. Dit geldt nu al voor de standaarden Resultaten, Zicht op ontwikkeling en begeleiding, Pedagogisch-didactisch handelen en Veiligheid.

In het onderzoekskader is de aandacht voor de manier waarop bestuurd en gestuurd wordt op de basisvaardigheden niet veranderd. Dat is opgenomen in de kwaliteitsgebieden BKA (Besturing, kwaliteitszorg en ambitie) en SKA (Sturen, kwaliteitszorg en ambitie). De andere onderdelen van het curriculum en het onderwijs blijven deel uitmaken van de standaard Aanbod (OP1).

OP2 en OP3

Bij Zicht op ontwikkeling en begeleiding (OP2) worden sinds 1 augustus de referentieniveaus taal en rekenen expliciet benoemd. Er is ook toegevoegd dat er sprake moet zijn van hoge verwachtingen van leerlingen. Bij Pedagogisch-didactisch handelen (OP3) is expliciet gemaakt waar de inspectie precies naar kijkt bij de beoordeling.

Steekproeven

Vanaf vorige maand voert de inspectie ook steekproeven uit op scholen. Ze onderzoeken scholen daarbij op een aantal standaarden uit de vernieuwde versie van het onderzoekskader. Bij deze kwaliteitsonderzoeken (SKO’s) observeren inspecteurs lessen en analyseren ze gegevens die de school bijhoudt. Ook voeren ze gesprekken op school. De resultaten worden verwerkt in de Staat van het Onderwijs, die de inspectie jaarlijks uitbrengt.

Lees meer over het bijgestelde onderzoekskader op de website van de inspectie.

Terug naar overzicht
Kwaliteit verbeteren in 6 stappen

Kwaliteit verbeteren in 6 stappen

In zes concrete stappen werkt u aan het verbeteren van opbrengsten en onderwijskwaliteit. Hierbij is niet alleen aandacht voor wat scholen kunnen doen om de onderwijskwaliteit te verbeteren, maar vooral ook
met wie en hoe.

Blijf op de hoogte

Nieuws

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen en wetenswaardigheden en laat u inspireren door praktijkverhalen en interviews.

Inzicht in risico's en onderwijskwaliteit

Scan Leren verbeteren

De Scan Leren Verbeteren geeft u snel inzicht in de mogelijke risicofactoren en in de onderwijskwaliteit van uw school. Het resultaat: een systematische diagnose die u kan helpen bij het zetten van vervolgstappen.