Informatiebijeenkomst risicoscholen: inschrijving geopend

Door Claudia Smit

Kom op 21 september naar ‘Uit de risicozone – In actie’

‘Zwak’ of ‘Zeer zwak’: dat oordeel wil geen enkele onderwijsinstelling. Hebben we de boel op orde, dan hoeven we daar niet voor te vrezen. Zit u in een risicocategorie – hebt u bijvoorbeeld een waarschuwing of attendering van de inspectie ontvangen – dan is het tijd om in actie te komen. Maar waar begint u? Tijdens het congres ‘Uit de risicozone – In actie’ krijgt u meer grip op de risicosignalen, leert u welke maatregelen u direct kunt nemen om de kwaliteit te verbeteren en krijgt u adviezen voor borging van uw kwaliteit voor de langere termijn. Dus loopt u risico? Kom dan op 21 september aanstaande kosteloos naar ‘Uit de risicozone – In actie’.

Attenderingen en waarschuwingen

Dit voorjaar verzendt de onderwijsinspectie weer brieven aan alle scholen waar ze het risico aanwezig acht dat één of meer afdelingen op termijn een oordeel ‘zwak’ krijgen. Heeft u zo’n brief met een waarschuwing of attendering ontvangen? Of signaleert u zelf een risico op een afdeling in uw school? Dan is het tijd voor actie. Dan is het tijd om u aan te melden voor de Leren verbeteren-bijeenkomst voor risicoscholen op 21 september aanstaande. Deelname is kosteloos. Dus aarzel niet en meld u aan via het formulier onder aan deze pagina.

Antwoorden

Op 21 september 2017 organiseert Leren verbeteren een informatiebijeenkomst speciaal voor risicoscholen. Daarin krijgt u antwoorden op onder meer de volgende vragen:

  • Waarop baseert de inspectie haar waarschuwing of attendering? Hoe analyseert u zelf de informatie waarop de waarschuwing of attendering is gebaseerd?
  • Welke maatregelen kunt u nemen om tot spoedige verbetering te komen? Waar liggen kansen voor quick wins, hoe investeert u in kwaliteit voor duurzame verbetering en hoe borgt u de resultaten?
  • Hoe krijgt u zicht op de resultaten van uw verbeteracties en houdt u ook daarna voldoende zicht op de kwaliteit?
  • Hoe bereidt u zich voor op het inspectiebezoek?

Programma

15.30-16.00 uur

Inloop

16.00-16.45 uur

Inleiding: Wat kan Leren verbeteren betekenen voor risicoscholen?
Door: Hans Sandtke, projectleider Leren verbeteren

Lezing: Hoe signaleert de inspectie risico’s en hoe interpreteert u de informatie van de inspectie?
Door: Anne Bergsma, inspecteur voortgezet onderwijs (o.v.b.)

Plenair in gesprek
Deelnemers krijgen ruim gelegenheid om vragen te stellen aan zowel de inspecteur als de projectleider van Leren verbeteren.

16.45-20.00 uur

Drie rondes met workshops en een persoonlijk consult
Deelnemers volgen twee workshops en kunnen tijdens een persoonlijk consult met een adviseur van Leren verbeteren in gesprek over de specifieke resultaten van hun eigen afdeling en de ondersteuning die u kunt krijgen van Leren verbeteren. Tussendoor is er gelegenheid om een hapje van het buffet te nuttigen.

Workshops

Workshop I – Monitoring van resultaten in de praktijk

Ton Roelofs, directeur onderwijs bij PENTA college CSG, vertelt in deze workshop over de manier waarop hij de resultaten monitort in de praktijk en de kwaliteitszorg op zijn school inricht.

Workshop II – Uit de risicozone

Sjors van Eijl, adviseur van Leren verbeteren, informeert u over de knoppen waaraan u kunt draaien om uit de risicozone te komen en/of te blijven. De adviseur beschikt over jarenlange ervaring met het begeleiden van (zeer) zwakke en risicoscholen.

Consult

U gaat met een adviseur van Leren verbeteren in gesprek over de risicosignalen op uw eigen school. Dat kan (indien van toepassing) op basis van de brief die u van de inspectie heeft ontvangen en op basis van de resultaten van uw afdeling. We vragen u om voor de bijeenkomst de Scan van Leren verbeteren in te vullen voor uw afdeling en de resultaten van de Scan ook mee te nemen naar het consult. Meer informatie over het invullen van de Scan vindt u hier. Uiteraard informeert de adviseur u ook over de ondersteuningsmogelijkheden van Leren verbeteren.

Praktische informatie

Wanneer: 21 september 2017, 16.00-20.00 uur
Waar: omgeving Utrecht (de definitieve locatie wordt binnenkort bekendgemaakt)
Deelnamekosten: geen

Ook goed om te weten

Indien u met meerdere deelnemers van uw onderwijsinstelling wilt deelnemen, is dat geen probleem. Wij stellen het op prijs als elke deelnemer zich afzonderlijk aanmeldt.
Circa één week voor de bijeenkomst ontvangt u de laatste informatie. Heeft u eerder vragen, neem dan gerust contact met ons op.
Onlangs publiceerden we een informatief bericht over waarschuwingen en attenderingen. U vindt het hier.

Terug naar overzicht
Kwaliteit verbeteren in 6 stappen

Kwaliteit verbeteren in 6 stappen

In zes concrete stappen werkt u aan het verbeteren van opbrengsten en onderwijskwaliteit. Hierbij is niet alleen aandacht voor wat scholen kunnen doen om de onderwijskwaliteit te verbeteren, maar vooral ook
met wie en hoe.

Blijf op de hoogte

Nieuws

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen en wetenswaardigheden en laat u inspireren door praktijkverhalen en interviews.

Inzicht in risico's en onderwijskwaliteit

Scan Leren verbeteren

De Scan Leren Verbeteren geeft u snel inzicht in de mogelijke risicofactoren en in de onderwijskwaliteit van uw school. Het resultaat: een systematische diagnose die u kan helpen bij het zetten van vervolgstappen.