Het moment van… Tijmen Bolk

Door Cindy Curre

In deze serie vertelt een adviseur van Leren verbeteren over een onvergetelijk moment.

Wat is voor jou het moment van Leren verbeteren dat je nooit zult vergeten?
“Het is niet zozeer een moment dat voor mij speciaal is, maar een fase in het verbeterproces. Als ik op een school kom als adviseur, begin ik met luisteren naar wat de analyse van de school is en probeer ik deze waar nodig aan te scherpen. Pas daarna maken we een plan.

Dat begin is best pittig en kost relatief veel tijd. In de analyse moet je verwerken wat de inspectie heeft gezien, maar moet je ook kijken naar wat onder die observaties ligt en naar wat je als school zelf van het inspectieoordeel vindt. Je moet je natuurlijk aan de herstelopdrachten van de inspectie houden, maar de oorzaken daarvan kun je zelf proberen bloot te leggen. Pas als je een grondige analyse hebt gemaakt, weet je wat de knoppen zijn waaraan je wilt gaan draaien en kun je een adequaat verbeterplan maken.”

Vaart in het proces
“Na die eerste intensieve fase ben ik frequent op de school om te overleggen met de schoolleiding of met een stuurgroep hoe het loopt. Dat is de fase waarin het team het plan gaat uitvoeren en druk aan de slag is. In die fase zie ik vaak dat mensen ervaren dat het verbeteren begint te lukken. Dat het plan werkt. Ze krijgen vertrouwen en merken dat ze kunnen sturen en invloed hebben. Dat geeft energie.

Er komt vaart in het hele proces, de eerste doelen worden gerealiseerd en ze kunnen samen gaan afvinken. Ik vind dat echt een leuke fase. Daarna wordt het tegen het einde wat meer buffelen om de laatste punten te realiseren. En dan wordt het ook weer spannend omdat de inspectie al snel weer op de stoep staat.”

Zo snel mogelijk bellen
“Die mooie fasering van een verbeterproces komt een beetje in de knel als Leren verbeteren pas een tijd na het inspectieoordeel wordt gebeld en er al een verbeterplan is geschreven. Door mijn manier van werken kan ik helpen volgen of de uitvoering van een verbeterplan goed gaat. Dat werkt minder goed als ik pas later instap, en dat is jammer.

Ik roep scholen dus op om zo snel mogelijk Leren verbeteren te bellen. Dat kan al als je het inspectierapport nog niet binnen hebt maar al wel weet dat de beoordeling onvoldoende zal zijn. Of natuurlijk nog eerder, als je zelf als school een risico ziet op een onvoldoende bij een toekomstig inspectieonderzoek.”

Terug naar overzicht
Kwaliteit verbeteren in 6 stappen

Kwaliteit verbeteren in 6 stappen

In zes concrete stappen werkt u aan het verbeteren van opbrengsten en onderwijskwaliteit. Hierbij is niet alleen aandacht voor wat scholen kunnen doen om de onderwijskwaliteit te verbeteren, maar vooral ook
met wie en hoe.

Blijf op de hoogte

Nieuws

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen en wetenswaardigheden en laat u inspireren door praktijkverhalen en interviews.

Inzicht in risico's en onderwijskwaliteit

Scan Leren verbeteren

De Scan Leren Verbeteren geeft u snel inzicht in de mogelijke risicofactoren en in de onderwijskwaliteit van uw school. Het resultaat: een systematische diagnose die u kan helpen bij het zetten van vervolgstappen.