Het moment van… Gert-Jan Bos

Door Cindy Curre

In deze serie vertelt een adviseur van Leren verbeteren over een onvergetelijk moment.

Wat is voor jou het moment van Leren verbeteren dat je nooit zult vergeten?
“Dat is een moment dat veel leidinggevenden die ik begeleid voor Leren verbeteren beleven: wanneer ze inzien dat ze meer moeten gaan eisen van de mensen op school. Het is een aha-moment waarop je in één keer met andere ogen naar je eigen school kijkt. Dat omslagpunt komt vaak als een leidinggevende achterin de klas is gaan zitten en ziet wat er nu echt in de lessen gebeurt. Pas dan kan hij of zij het gesprek met collega’s gaan voeren over de kwaliteit van de lessen en de resultaten. En wat er beter kan en moet aan die lessen. Pas dan kunnen er dingen echt veranderen.
Ik vergelijk het wel eens met de keer dat een externe adviseur bij mij op bezoek kwam toen ik zelf leidinggevende was. We liepen voor een kopje koffie naar de docentenkamer. Die man zei meteen ’tsjonge, wat hebben jullie een vuile vloerbedekking’. Het viel mij niet meer op, maar hij had helemaal gelijk. Veertien dagen later hadden we nieuwe.”

Moet een leidinggevende in een verbetertraject directiever worden?
“Absoluut. Leidinggevenden vinden het soms moeilijk om mensen met wie ze nauw samenwerken en gezellig koffiedrinken, aan te spreken op de kwaliteit van hun lessen. Als leidinggevende móet je de relatie ook in stand houden, maar er komt een moment dat je moet durven zeggen: ‘jongens, we gaan nu aanpakken’. Zacht op de relatie, hard op de inhoud. En als de schoolleiding echt doorpakt, zal men ook meteen merken dat het werkt om afspraken te maken die niet vrijblijvend zijn.”

Dat is het startsein voor verbetering?
“Ja, want leidinggeven en de onderwijskwaliteit van de school zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Is de schoolleider ‘om’, dan bereikt zo’n school een turning point waarop het voor iedereen duidelijk wordt dat op de oude voet verder gaan echt niet meer kan.
Er zijn helaas ook scholen waar dit niet gebeurt. Die bereiken dat turning point niet en vallen weer terug in oude patronen als alles volgens de inspectie weer voldoende is. Er is dan alleen maar een kortetermijnsucces behaald. Als ik het gevoel heb dat we nog niet klaar zijn, bied ik uiteraard aan om samen te kijken hoe we de verbeteringen kunnen borgen. Maar als dat niet gewenst is, is dat ook oké. Je moet als adviseur ook weer weggaan; een school moet het zelf doen.”

Tekst: Cindy Curré

Terug naar overzicht
Kwaliteit verbeteren in 6 stappen

Kwaliteit verbeteren in 6 stappen

In zes concrete stappen werkt u aan het verbeteren van opbrengsten en onderwijskwaliteit. Hierbij is niet alleen aandacht voor wat scholen kunnen doen om de onderwijskwaliteit te verbeteren, maar vooral ook
met wie en hoe.

Blijf op de hoogte

Nieuws

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen en wetenswaardigheden en laat u inspireren door praktijkverhalen en interviews.

Inzicht in risico's en onderwijskwaliteit

Scan Leren verbeteren

De Scan Leren Verbeteren geeft u snel inzicht in de mogelijke risicofactoren en in de onderwijskwaliteit van uw school. Het resultaat: een systematische diagnose die u kan helpen bij het zetten van vervolgstappen.