Het moment van… Dorien Sluijter

Door Cindy Curre

In deze serie vertelt een adviseur van Leren verbeteren over een onvergetelijk moment.

Wat is voor jou het moment van Leren verbeteren dat je nooit zult vergeten?
“Er zijn zoveel momenten die ik kan bedenken, maar ik vind het altijd een mooi moment als ik net bij een school binnenkom. Dan maak ik kennis met de schoolleiding en vaak met docenten en gaan we op zoek naar dat wat de onvoldoende beoordeling van de inspectie heeft veroorzaakt. Er is vaak veel openheid in deze gesprekken. Ik heb bij die kennismaking wel eens gezegd: ‘Jullie zijn straks heel blij als ik weer wegga.’ Dat is ook vaak zo. Dat komt omdat de scholen die we bij Leren verbeteren ondersteunen, veel extra dingen voor de inspectie moeten doen. Terwijl ze ook de handen vol hebben aan het onderwijs, zeker nu dat online of hybride is. Dat is best zwaar voor iedereen, want de veranderingen moeten van de schoolleiding én van de docenten komen.”

Wat voor veranderingen zijn dat?
“Nou, er moet soms een andere manier van lesgeven komen, bijvoorbeeld lesgeven vanuit een lesdoel, zicht hebben op wat leerlingen nodig hebben in een les, meer gedifferentieerd. Of de handelingsplannen voor leerlingen moeten meer specifiek worden opgesteld. De veranderingen zijn ook vaak te vinden in de leercultuur van een school en die komt op veel plekken terug. Op sommige scholen is bijvoorbeeld geen sectieoverleg meer, maar hoe kun je dan als sectie een plan maken voor verbetering, dat bespreken en ook uitvoeren? Ik adviseer de schoolleiding dan vaak om met een groep sectievoorzitters in gesprek te gaan en aan te geven wat de kaders zijn en dat de sectie elkaar nodig heeft om verbeteringen in gang te zetten. Omschrijf als schoolleiding wat je voor plan wilt zien en geef vervolgens de secties de ruimte om het zelf te doen. Evalueer minstens een keer per jaar het sectieplan en stel doelen op voor het jaar daarna. Dat is gewoon veel werk, daar ben je wel even mee bezig.”

Dus als jij komt, kost dat iedereen veel tijd…
“Een keer vroeg een docent mij tijdens een traject: wanneer ga jij weer weg? Omdat ik volgens haar maar moeilijke vragen stelde. Het is voor mij belangrijk dat de ontwikkeling doorgaat als ik weer wegga. Dat gebeurt ook als de school weer in een stroom zit waarin dingen goed gaan. Ik word er blij van als ik zie dat mensen gedurende de ondersteuning van Leren verbeteren weer zelf eigenaar worden van de processen die eerst niet goed liepen. Ze gaan dingen oppakken, overnemen en leren wat er beter kan. De beweging is dan in gang gezet.”

Tekst: Cindy Curré

 

 

 

Terug naar overzicht
Kwaliteit verbeteren in 6 stappen

Kwaliteit verbeteren in 6 stappen

In zes concrete stappen werkt u aan het verbeteren van opbrengsten en onderwijskwaliteit. Hierbij is niet alleen aandacht voor wat scholen kunnen doen om de onderwijskwaliteit te verbeteren, maar vooral ook
met wie en hoe.

Blijf op de hoogte

Nieuws

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen en wetenswaardigheden en laat u inspireren door praktijkverhalen en interviews.

Inzicht in risico's en onderwijskwaliteit

Scan Leren verbeteren

De Scan Leren Verbeteren geeft u snel inzicht in de mogelijke risicofactoren en in de onderwijskwaliteit van uw school. Het resultaat: een systematische diagnose die u kan helpen bij het zetten van vervolgstappen.