Het moment van… Charlotte van Thiel-Tuininga

Door Cindy Curre

In deze serie vertelt een adviseur van Leren verbeteren over een onvergetelijk moment.

Wat is voor jou het moment van Leren verbeteren dat je nooit zult vergeten?

“Toen ik nog rector was, heb ik zelf de hulp van een adviseur van Leren verbeteren ingeroepen. Ik realiseerde me toen wat het werken aan een kwaliteitscultuur allemaal kan betekenen voor een school, voor leerlingen en voor een team. Hé, dacht ik, nu heb ik een prachtig aanknopingspunt om taal en context te geven aan dingen die ik al wel voelde of dacht, maar nog niet altijd goed onder woorden kon brengen.”

Hoe werkte die begeleiding precies?

“We kregen handvatten en instrumenten aangereikt om vorm te geven aan ons kwaliteitsdenken. Met name het introduceren van werkbare en leesbare data maakte het verschil. Daarmee kon ik samen met de teamleiders met iedereen in de school in gesprek gaan over wat we beter konden doen en uiteraard ook borgen wat al goed ging.

Ik heb toen ervaren dat de sleutel tot verbetering ligt in dingen klein en dichtbij maken. Het leuke is dat ik dat nu ook zie en doe als ik als adviseur van Leren verbeteren bij een school kom. Kwaliteitscultuur is voor veel mensen een heel groot begrip, dat ver bij hun dagelijkse werk vandaan ligt. Het gaat hoog over en is iets ‘van de inspectie’. Ik beleef er plezier aan om dingen tastbaar te maken, bijvoorbeeld door te laten zien wat je allemaal kunt doen met data en kwaliteitszorg voor de ontwikkeling van een school.”

Waarom ben je adviseur bij Leren verbeteren geworden?

“Ik heb twintig jaar gewerkt in het voortgezet onderwijs in verschillende rollen. Ik begrijp hoe een schoolorganisatie in elkaar steekt en weet wat er nodig is om echt aan kwaliteitsverbetering te kunnen werken. Die praktijkkennis kan ik nu inzetten op plekken waar daar behoefte aan is.

Sinds een jaar ben ik nu adviseur bij Leren verbeteren en ik heb al ervaren hoe waardevol het is dat ik kan bijdragen aan verbetering van de onderwijsresultaten en het welbevinden van leerlingen. Ik reik dingen aan, maar ga nooit op de stoel van de directeur zitten. Ik ga naast iemand of het team staan, want alleen dan kunnen de ingezette veranderingen duurzaam zijn. Dat is volgens mij ook de kracht van Leren verbeteren.”

Foto: R. Keus

Terug naar overzicht
Kwaliteit verbeteren in 6 stappen

Kwaliteit verbeteren in 6 stappen

In zes concrete stappen werkt u aan het verbeteren van opbrengsten en onderwijskwaliteit. Hierbij is niet alleen aandacht voor wat scholen kunnen doen om de onderwijskwaliteit te verbeteren, maar vooral ook
met wie en hoe.

Blijf op de hoogte

Nieuws

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen en wetenswaardigheden en laat u inspireren door praktijkverhalen en interviews.

Inzicht in risico's en onderwijskwaliteit

Scan Leren verbeteren

De Scan Leren Verbeteren geeft u snel inzicht in de mogelijke risicofactoren en in de onderwijskwaliteit van uw school. Het resultaat: een systematische diagnose die u kan helpen bij het zetten van vervolgstappen.