Het moment van… Bas Wever

Door Cindy Curre

In deze serie vertelt een adviseur van Leren verbeteren over een onvergetelijk moment.

Wat is voor jou het moment van Leren verbeteren dat je nooit zult vergeten?
“Ik werk al lang voor Leren verbeteren en in alle trajecten die ik begeleid, zie ik het kantelpunt waarop betrokkenen zich realiseren hoe cruciaal de teamleider is. Soms is dat al in het begin en soms pas later, als de ontwikkeling van een team of van individuen begint te stagneren. Maar dat moment komt áltijd. Teamleiders zijn bepalend in scholen bij het voorkomen van problemen en bij het oplossen ervan. Als de teamleiders het niet oplossen, gaan er dingen vastlopen. Dan komt er zand in de motor.

In een verbetertraject zorgen de teamleiders ervoor dat verbeteringen ook echt worden gerealiseerd, en dat docenten leren hoe ze dingen kunnen veranderen in het onderwijs dat ze geven. Dat gebeurt door heel persoonlijk, intermenselijk contact. De teamleider bevestigt bepaald gedrag maar maakt ook zichtbaar wat het verschil is tussen wat de bedoeling is en wat iemand laat zien. Het vak van de teamleider draait echt om onderwijskundig leiderschap.”

Daar heb je ook een boekje over geschreven: ‘Over de taal van de teamleider’.
“Ja, omdat ik vragen kreeg van teamleiders over hoe ze bepaalde situaties moesten aanpakken. Op dat punt kan ik waarde toevoegen op scholen, want het grootste deel van mijn loopbaan gaat over het praten met docenten. Het meedenken met en begeleiden van teamleiders is de rode draad in mijn werk geworden.”

Je werkt ook zelf vaak als interim-teamleider. Waarom is dat?
“Ik kies daar bewust voor. Het werk van adviseur vind ik heel waardevol en als adviseur of procesbegeleider kun je ondersteunen, triggeren en dingen benoemen, maar je staat niet aan het roer. Het gevoel wat het betekent om zelf keuzes te maken, is het fundamentele verschil tussen een leidinggevende en een adviseur. Ik wil ervaren hoe je zelf verbeteringen tot stand brengt en wat het effect daarvan is op de mensen in de school. Dat is denk ik ook de kracht van mijn adviseurschap.

Daarnaast heb ik zelf nog genoeg te leren als teamleider. Ik kom nog steeds nieuwe dingen tegen die ik lastig vind. Teamleider zijn vraagt veel van je denk- en reactievermogen. Het is topsport, net als het werk van docenten.”

Terug naar overzicht
Kwaliteit verbeteren in 6 stappen

Kwaliteit verbeteren in 6 stappen

In zes concrete stappen werkt u aan het verbeteren van opbrengsten en onderwijskwaliteit. Hierbij is niet alleen aandacht voor wat scholen kunnen doen om de onderwijskwaliteit te verbeteren, maar vooral ook
met wie en hoe.

Blijf op de hoogte

Nieuws

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen en wetenswaardigheden en laat u inspireren door praktijkverhalen en interviews.

Inzicht in risico's en onderwijskwaliteit

Scan Leren verbeteren

De Scan Leren Verbeteren geeft u snel inzicht in de mogelijke risicofactoren en in de onderwijskwaliteit van uw school. Het resultaat: een systematische diagnose die u kan helpen bij het zetten van vervolgstappen.