Kansen bieden binnen kaders

Door Right Amount of Weird

Kansen bieden binnen kaders

Eind 2009 zakte de afdeling kaderberoepsgericht van het Zuyderzee College in Lemmer onder de norm van de Onderwijsinspectie en kreeg daarmee het predikaat ‘zeer zwak’. Het bezoek van de audit-commissie in november was een belangrijke toetssteen voor de vorderingen van het afgelopen jaar.

Terug naar overzicht
Kwaliteit verbeteren in 6 stappen

Kwaliteit verbeteren in 6 stappen

In zes concrete stappen werkt u aan het verbeteren van opbrengsten en onderwijskwaliteit. Hierbij is niet alleen aandacht voor wat scholen kunnen doen om de onderwijskwaliteit te verbeteren, maar vooral ook
met wie en hoe.

Blijf op de hoogte

Nieuws

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen en wetenswaardigheden en laat u inspireren door praktijkverhalen en interviews.

Inzicht in risico's en onderwijskwaliteit

Scan Leren verbeteren

De Scan Leren Verbeteren geeft u snel inzicht in de mogelijke risicofactoren en in de onderwijskwaliteit van uw school. Het resultaat: een systematische diagnose die u kan helpen bij het zetten van vervolgstappen.