Documenten

conferentie kwaliteitszorgmedewerkers 4 november 2014

Titel Omschrijving Documenten

Plenaire inleiding
Gilbert Deketelaere,  beleidsondersteuner en kwaliteitscoördinator Sint-Godelievecollege in Gistel en Eernegem (Vlaanderen, België)

 

Medewerkers kwaliteitszorg in Nederland kunnen hem kennen van de conferenties van het SOK, het Schooloverstijgend Kwaliteitsnetwerk in Vlaanderen, waarvan hij voorzitter is. Gilbert volgt de ontwikkelingen in het Nederlandse onderwijs(beleid). Wat valt hem als Vlaming zoal op? Is er ondanks de nadruk op meetbare opbrengsten in het Nederlandse onderwijs nog wel ruimte voor echte kwaliteit? Feedback van een Vlaamse collega die zijn sporen in kwaliteitsland heeft verdiend. Plenaire inleiding. Deketelaere NEDERLAND november 2014
 1. Peer review als instrument voor kwaliteitsverbetering Hans van Dinteren, trainer bij CNV Onderwijs Academie.
‘Peer review’ is een vorm van leren van én met collega’s. Mits goed ingezet kan dit instrument een belangrijke motor voor kwaliteitsverbetering zijn. In de workshop heeft Hans laten zien onder welke voorwaarden je peer review kunt inzetten als vorm van visitatie of voor intervisie. Workshop 1. Peer review instrument voor kwaliteitsverbetering
Workshop 1. Bijlage – Doen en niet doen bij visitatie
 1. Leiderschap in veranderen. Een ragfijn rollenspel
  Maaike Arends, Interdyne Training, Coaching & Advies.
Een belangrijke succesfactor voor het creëren van beweging binnen een organisatie zoals een school, is de veranderaar zelf. Hoe werk jij als kwaliteitszorgmedewerker met de belangrijkste veranderdilemma’s? En nog belangrijker: hoe verhouden je eigen gedragspatronen zich tot de beweging die je wilt creëren? Workshop 2. Leiderschap in veranderen
Meer informatie? www.leiderschapinveranderen.nl
 1. Naar uitdagende en inspirerende kwaliteitszorg. Acht principes van strategisch kwaliteitsmanagement Tijmen Bolk, adviseur bij Van Beekveld & Terpstra.

 

In de uitgave ‘Kwaliteitszorg heeft een geest!?’ schetsen adviseurs van Van Beekveld & Terpstra de volgende fase in de ontwikkeling van kwaliteitszorg: strategisch kwaliteitsmanagement. In die fase zijn de instrumenten en systemen op orde (het wat van kwaliteitszorg), maar kwaliteitszorg wordt pas echt effectief als ook wordt nagedacht over het hoe. Dat vraagt om meesterschap. Acht principes van strategisch kwaliteitsmanagement helpen daarbij. Workshop 3. Naar uitdagende en inspirerende kwaliteitszorg
Workshop 3. Bijlage – Sturen op opbrengsten
 1. Eerst denken, dan doen. Hoe maak ik een plan een aanpak dat kans van slagen heeft?
  Martin Weikamp, staffunctionaris bij de stichting CVO AV Alblasserwaard Vijfheerenlanden.
Regelmatig stuit je in de school op een probleem. Een bekende valkuil is dat je dan te snel wilt handelen, met als gevolg dat ondanks de geïnvesteerde tijd na verloop van tijd het probleem toch niet (structureel) blijkt te zijn opgelost. In de workshop gaan de deelnemers, aan de hand van een model voor een plan van aanpak, aan de slag met de oplossing van een eigen probleem. Onderdelen van het plan van aanpak zijn: aanleiding, analyse, conclusies, maatregelen, uitwerking en communicatie. Workshop 4. Bijlage – Opzet Plan van Aanpak
Workshop 4. Bijlage – Opzet PvA – Werksjabloon
 1. Schoolprestaties verbeteren met kwaliteitszorg en -instrumenten van buiten het onderwijs Philip Kooperberg, directeur en docent Ogive opleidingen en trainingen.

 

Wat kan de onderwijssector leren van ontwikkelingen en ervaringen op het gebied van kwaliteitszorg in andere sectoren? Philip schetst een aantal toepassingen van kwaliteitszorginstrumenten buiten het onderwijs. Bovendien geeft hij een aantal voorbeelden van succesvolle toepassingen in buitenlands onderwijs. Aan de hand van een praktische casus gaan de deelnemers één van de kwaliteitsinstrumenten toepassen.
 1. Van zwak naar voldoende naar excellent Yolanda Petermeijer, plaatsvervangend rector van het Oosterlicht College.

 

Eén van de afdelingen van het Oosterlicht is in goed een jaar tijd van zwak naar voldoende gegaan, dankzij resultaatgericht werken op basis van een datagestuurde aanpak. Nu streeft de locatie naar excellentie. In deze workshop, waarin de focus ligt op de rol van de kwaliteitszorgmedewerker, maken de deelnemers kennis met de gevolgde aanpak en gaan zij daarmee gericht aan het werk. Workshop 6. Van zwak naar voldoende naar excellent
 1. Toetsbeleid als instrument voor kwaliteitsverbetering.
  Esther Flap, stafmedewerker onderwijs bij scholengemeenschap Ubbo Emmius Stadskanaal

 

Hoe kun je, vanuit jouw rol als medewerker kwaliteitszorg, toetsbeleid inzetten om de kwaliteit van onderwijs te verbeteren? Esther presenteert hoe binnen scholengemeenschap Ubbo Emmius het toetsbeleid is ontwikkeld en uitgevoerd. Deelnemers aan de workshop kunnen zo ideeën opdoen hoe zij, vanuit hun rol als medewerker kwaliteitszorg, toetsbeleid kunnen inzetten in de eigen school.

 

Kwaliteit verbeteren in 6 stappen

Kwaliteit verbeteren in 6 stappen

In zes concrete stappen werkt u aan het verbeteren van opbrengsten en onderwijskwaliteit. Hierbij is niet alleen aandacht voor wat scholen kunnen doen om de onderwijskwaliteit te verbeteren, maar vooral ook
met wie en hoe.

Blijf op de hoogte

Nieuws

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen en wetenswaardigheden en laat u inspireren door praktijkverhalen en interviews.

Inzicht in risico's en onderwijskwaliteit

Scan Leren verbeteren

De Scan Leren Verbeteren geeft u snel inzicht in de mogelijke risicofactoren en in de onderwijskwaliteit van uw school. Het resultaat: een systematische diagnose die u kan helpen bij het zetten van vervolgstappen.