Daling (zeer) zwakke vo-scholen zet door

Door Right Amount of Weird

Het aantal (zeer) zwakke scholen in het voortgezet en speciaal onderwijs is in schooljaar 2013-2014 verder gedaald. Dit blijkt uit cijfers van de Onderwijsinspectie. In het vo steeg het aantal afdelingen met een basisarrangement van 89,9 naar 92,7%. In het (voortgezet) speciaal onderwijs was er een stijging van 91,0% naar 95,3%. In het primair onderwijs bleef 97,8% van de scholen voldoende.

Binnen de sector is er steeds meer aandacht voor preventie, waarbij er zo vroeg mogelijk wordt ingegrepen als een afdeling dreigt af te glijden naar zwak. De VO-raad is blij te zien dat de inspanningen van scholen hun vruchten afwerpen en dat het aantal (zeer) zwakke afdelingen opnieuw verder is teruggebracht. Lees meer

Terug naar overzicht
Kwaliteit verbeteren in 6 stappen

Kwaliteit verbeteren in 6 stappen

In zes concrete stappen werkt u aan het verbeteren van opbrengsten en onderwijskwaliteit. Hierbij is niet alleen aandacht voor wat scholen kunnen doen om de onderwijskwaliteit te verbeteren, maar vooral ook
met wie en hoe.

Blijf op de hoogte

Nieuws

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen en wetenswaardigheden en laat u inspireren door praktijkverhalen en interviews.

Inzicht in risico's en onderwijskwaliteit

Scan Leren verbeteren

De Scan Leren Verbeteren geeft u snel inzicht in de mogelijke risicofactoren en in de onderwijskwaliteit van uw school. Het resultaat: een systematische diagnose die u kan helpen bij het zetten van vervolgstappen.