Binnenkort verschijnt: Leren verbeteren werkt, over een onderzoek naar de begeleiding van zeer zwakke scholen

Door Claudia Smit
Leren verbeteren werkt, onderzoeksrapportage

Hoe effectief is de begeleiding van zeer zwakke scholen? Afgelopen schooljaar verrichte Leren verbeteren II een onderzoek naar de effectiviteit van de begeleiding van zeer zwakke scholen in de periode 2012-2016. Dit onderzoek werd onlangs afgerond en binnenkort kunt u op verschillende manieren kennisnemen van de bevindingen. De belangrijkste conclusie wordt vervat in de titel: Leren verbeteren werkt.

Leren verbeteren II is, net als destijds Leren verbeteren I, betrokken bij vrijwel alle verbetertrajecten in scholen voor voortgezet onderwijs met een zeer zwakke afdeling. Door zowel de ervaring van betrokken schoolleiders als ondersteunende adviseurs te delen en relevante documenten te analyseren, is met dit onderzoek geprobeerd patronen te vinden. Dat levert interessante conclusies op, waar iedereen die in dit veld een rol speelt, van kan leren. Oók als u op een school werkt waar de onderwijskwaliteit op orde is. Het team van Leren verbeteren II hoopt dat het onderzoek eraan bijdraagt zwak onderwijs te voorkomen of – in elk geval – snel te verbeteren.

Belangstelling?

In de komende maanden zullen we op verschillende manieren de aandacht vestigen op op de resultaten van het onderzoek. Daarop maken wij u graag attent.

  • Op 6 november, tijdens de jaarlijkse netwerkdag van het Landelijk Netwerk Kwaliteitszorg VO, presenteert Leren verbeteren een publieksversie van dit onderzoek. Deze publieksversie biedt u de kans om snel kennis te nemen van de belangrijkste conclusies. Wij berichten hierover in een speciale editie van de Leren verbeteren-nieuwsbrief die enkele dagen na de netwerkdag verschijnt. Bent u nog niet geabonneerd? Via deze link is dat snel geregeld.
  • Op 31 januari organiseert Leren verbeteren II, naar aanleiding van dit onderzoek, de conferentie ‘Aan kwaliteit kun je werken’. Interessant voor schoolleiders, teamleiders en bestuurders in het VO, óók als de kwaliteit nu op orde is. Save the date! Ook hierover informeren wij u nader in de nieuwsbrief van Leren verbeteren.

Hebt u vragen naar aanleiding van dit bericht, neem dan gerust contact op met het team van Leren verbeteren.

Terug naar overzicht
Kwaliteit verbeteren in 6 stappen

Kwaliteit verbeteren in 6 stappen

In zes concrete stappen werkt u aan het verbeteren van opbrengsten en onderwijskwaliteit. Hierbij is niet alleen aandacht voor wat scholen kunnen doen om de onderwijskwaliteit te verbeteren, maar vooral ook
met wie en hoe.

Blijf op de hoogte

Nieuws

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen en wetenswaardigheden en laat u inspireren door praktijkverhalen en interviews.

Inzicht in risico's en onderwijskwaliteit

Scan Leren verbeteren

De Scan Leren Verbeteren geeft u snel inzicht in de mogelijke risicofactoren en in de onderwijskwaliteit van uw school. Het resultaat: een systematische diagnose die u kan helpen bij het zetten van vervolgstappen.