Bijeenkomsten

Ieder schooljaar organiseert project Leren verbeteren diverse bijeenkomsten voor schoolleiders, afdelingsleiders en teamleiders die aan de slag willen of moeten met het verbeteren van hun onderwijskwaliteit. En voor kwaliteitszorgmedewerkers is er een aparte bijeenkomst. Op deze pagina staat een overzicht van de bijeenkomsten die nog komen, en kunt u informatie terugvinden over bijeenkomsten die al geweest zijn.

Kennisbijeenkomsten

In de kennisbijeenkomsten komen een aantal belangrijke thema’s van het verbeterproces aan de orde. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor leidinggevenden van scholen die hun onderwijskwaliteit willen of moeten verbeteren. Schoolleiders van risicoscholen en zeer zwakke afdelingen leren hierbij niet alleen van deskundigen, maar wisselen ook onderling ervaringen en tips uit. Het gaat tijdens deze bijeenkomsten dus zowel om kennis als intervisie. De kennisbijeenkomsten vinden in het schooljaar 2014 – 2015 plaats op:

  • donderdag 11 december 2014 (kennisbijeenkomst Leiderschap en communicatie)
  • woensdag 4 maart 2015 (kennisbijeenkomst Activeren en motiveren)
  • donderdag 4 juni 2015 (slotbijeenkomst Duurzaam verbeteren)

Deelname aan de kennisbijeenkomsten is gratis maar niet vrijblijvend: we gaan ervan uit dat scholen die zich na aanmelden, in principe ook alle vervolgbijeenkomsten vertegenwoordigd zijn. Bovendien verwachten we een actieve inbreng tijdens de bijeenkomsten (intervisie).

De bijeenkomsten vinden plaats in Utrecht, maar op basis van het aantal inschrijvingen bepalen we of de groep eventueel (regionaal) gesplitst kan worden. Bovenstaande plaats en data zijn dus onder voorbehoud!

Masterclass Succesvol verbeteren in de praktijk

Op maandag 27 oktober 2014 vond de masterclass Succesvol verbeteren in de praktijk plaats onder leiding van Juliette Vermaas en met medewerking van Arie Olthof. Uitgangspunt voor deze masterclass is. Aan de hand van actuele inzichten over werkzame factoren in verbetertrajecten namen de aanwezige leidinggevenden het eigen verbeterproces en -plan kritisch onder de loep. Waar richt een school of afdeling zich bijvoorbeeld op bij het verbeteren van onderwijsopbrengsten? Wat is een effectieve inrichting van het verbeterproces? Welke factoren doen ertoe? Antwoorden op deze vragen vindt u in de brochure Lessen uit de praktijk en in de presentatie van de masterclass.

Werkconferenties Van oranje naar groen

Tijdens de werkconferenties op 31 oktober en 3 november 2014 zijn leidinggevenden van risicoscholen (met een attendering of waarschuwing van de inspectie) zelf aan de slag gegaan met het analyseren en verbeteren van de knelpunten op hun school. Ze kregen informatie over de inrichting van een verbetertraject en er waren workshops over het maximaliseren van leeropbrengsten, verbeteren van de schoolcultuur en over de impact van leiderschap, sturing en kwaliteitszorg. Als vervolg op de werkconferentie is er in februari nog een gratis spreekuur met expert waar u terecht kunt met eventuele vragen naar aanleiding van de conferentie. Leidinggeven van scholen die aan de werkconferentie hebben deelgenomen, kunnen zich tot 19 december 2014 aanmelden voor het spreekuur. Op deze pagina vindt u de presentaties en documenten van de werkconferentie terug.

Conferentie kwaliteitszorgmedewerkers

Op 4 november 2014 vond in Utrecht de jaarlijkse netwerk- en studiedag voor medewerkers kwaliteitszorg plaats. Het thema van deze conferentie was ‘De blik van buiten’. De deelnemers hebben een inspirerende dag gehad, waarin veel praktische tips en voorbeelden werden gegeven en ruimte was voor onderlinge uitwisseling. Ook is de nieuwste brochure van project Leren verbeteren gepresenteerd. De brochure Kwaliteiten benutten benadrukt de bijzondere positie van kwaliteitszorgmedewerkers in de school en de rol die zij (kunnen) vervullen bij kwaliteitsverbetering. De documenten van de conferentie voor kwaliteitszorgmedewerkers vindt u op deze pagina terug.

Kwaliteit verbeteren in 6 stappen

Kwaliteit verbeteren in 6 stappen

In zes concrete stappen werkt u aan het verbeteren van opbrengsten en onderwijskwaliteit. Hierbij is niet alleen aandacht voor wat scholen kunnen doen om de onderwijskwaliteit te verbeteren, maar vooral ook
met wie en hoe.

Blijf op de hoogte

Nieuws

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen en wetenswaardigheden en laat u inspireren door praktijkverhalen en interviews.

Inzicht in risico's en onderwijskwaliteit

Scan Leren verbeteren

De Scan Leren Verbeteren geeft u snel inzicht in de mogelijke risicofactoren en in de onderwijskwaliteit van uw school. Het resultaat: een systematische diagnose die u kan helpen bij het zetten van vervolgstappen.