Voorwaarden

Leren verbeteren, een project van de VO-raad en de AOC Raad, investeert in het verbeterproces van risicoscholen en scholen met een zwakke of zeer zwakke afdeling in het voortgezet onderwijs. Dit betekent dat wij de ondersteuning voor zwakke afdelingen in de meeste gevallen volledig vergoeden. Met zeer zwakke scholen werken wij samen op basis van cofinanciering. Dit betekent dat wij de helft van de kosten voor de ondersteuning door een adviseur dragen en daarnaast nog aanvullende ondersteuning biedt. Leren verbeteren beschikt op jaarbasis over een vastgesteld budget, waardoor er sprake kan zijn van uitputting van het aanbod.

Voorwaarden voor onze investering zijn:

  • De afdeling heeft het predicaat zwak of zeer zwak gekregen van de inspectie, of zal dit naar verwachting krijgen.
  • Het aanbod en subsidiebedrag hangen samen met het inspectieoordeel. Zeer zwakke scholen hebben grotere ondersteuningsbehoeften en krijgen hiervoor meer subsidie.
  • Leren verbeteren legt in overleg met de school de specifieke voorwaarden vast.
  • De school geeft ten behoeve van de analyse toestemming aan de adviseur van Leren verbeteren om gebruik te maken van de gegevens uit het ManagementVenster van Vensters voor Verantwoording.

 

Kwaliteit verbeteren in 6 stappen

Kwaliteit verbeteren in 6 stappen

In zes concrete stappen werkt u aan het verbeteren van opbrengsten en onderwijskwaliteit. Hierbij is niet alleen aandacht voor wat scholen kunnen doen om de onderwijskwaliteit te verbeteren, maar vooral ook
met wie en hoe.

Ga zelf aan de slag met ons materiaal

Brochures

Gebruik de handige brochures en praktische waaiers uit ons informatiepakket en laat u inspireren door de praktijkervaringen in diverse artikelen

Direct inzicht in de stand van zaken

Urgentiemeter

Deze meter geeft u een prognose van het komend inspectieoordeel, het urgentiebesef en de actiegerichtheid van uw school. Zijn de juiste ingrediƫnten in huis om een kwalitatief gezonde school te blijven of te worden?