Werksessie: Maak een spoorboekje voor uw eigen verbeterroute

24 september 2015

Wat wilt u verbeteren aan de kwaliteit van het onderwijs op uw school en hoe kunt u dat doen? Daarvoor is een spoorboekje van uw school nodig! In deze werksessie tijdens VO2020Werkt! analyseren experts van de projecten Leren verbeteren, Naar een ambitieus leerklimaat en Schoolinfo met u uw schoolgegevens diepgaand op het gebied van opbrengsten, onderwijsproces, kwaliteitszorg en professionele ruimte. Op basis daarvan bepaalt u waar de verbeterpunten liggen en gaat u aan de slag met het maken van een plan om deze punten daadwerkelijk te realiseren. Lees meer.

Terug naar agenda
Kwaliteit verbeteren in 6 stappen

Kwaliteit verbeteren in 6 stappen

In zes concrete stappen werkt u aan het verbeteren van opbrengsten en onderwijskwaliteit. Hierbij is niet alleen aandacht voor wat scholen kunnen doen om de onderwijskwaliteit te verbeteren, maar vooral ook
met wie en hoe.

Blijf op de hoogte

Nieuws

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen en wetenswaardigheden en laat u inspireren door praktijkverhalen en interviews.

Inzicht in risico's en onderwijskwaliteit

Scan Leren verbeteren

De Scan Leren Verbeteren geeft u snel inzicht in de mogelijke risicofactoren en in de onderwijskwaliteit van uw school. Het resultaat: een systematische diagnose die u kan helpen bij het zetten van vervolgstappen.