VO-congres 2019: creatief met curriculum

28 maart 2019

De twaalfde editie van het VO-congres vindt plaats op donderdag 28 maart 2019. Het thema is deze keer ‘Creatief met curriculum – Ontwikkeling van eigentijds onderwijs in de school’. Leren verbeteren is, net als voorgaande jaren, vertegenwoordigd op de informatiemarkt.

‘Curriculumontwikkeling in de school’ is de rode draad van het VO-congres. Dat gaat verder dan alleen het denken over wat leerlingen in de toekomst moeten kennen en kunnen. Hoe zorgen we voor meer samenhang tussen vakken, sectoren en leergebieden? Hoe werk je aan vakoverstijgende vaardigheden als samenwerken, creativiteit en kritisch denken? En wat betekent dit alles voor de inrichting van het onderwijs, voor de wijze van toetsen en examinering, voor de rol van de leraar en voor de wijze waarop we toekomstige generaties leraren opleiden?

Programma

Voorzitter Paul Rosenmöller trapt het congres af met zijn jaarrede, dit jaar gevolgd door een keynote van Eveline Crone, dé specialist op het gebied van puberhersenen.

Welke lessen vallen er te trekken uit curriculumherzieningen in andere landen? Daarover komen Beatriz Pont en de broers Erik en Luuk Ex spreken. Beatriz Pont heeft er binnen OESO onderzoek naar gedaan. Direct na haar betreden de broers Erik, leraar, en Luuk Ex, journalist, het podium. Zij reisden van Finland naar Singapore op zoek naar inspiratie.

Andere sprekers zijn:

  • Thijs Homan, hoogleraar Implementation and Change Management aan de Open Universiteit, over verandering; niet hoe het moet, maar hoe het gaat.
  • Dolf van den Berg, emeritus hoogleraar aan de Radboud Universiteit, en Marjo van IJzendoorn, rector van het Rodenborch-College en het Jeroen Bosch College, laten de bezoekers nadenken over een nieuw onderwijssysteem.
  • Docent Arjan van der Meij en Astrid Poot van Stichting Lekkersamenklooien gaan op zoek naar de noodzakelijkheid van maakonderwijs.

Dit jaar verzorgt Jaap Bressers het slotoptreden. Door een duikongeluk raakte hij in 2005 verlamd en werd hij gedwongen na te denken over omgaan met veranderingen. Met een inspirerend optreden zet hij mensen aan het denken over hun eigen toegevoegde waarde, kracht en mogelijkheden.

Leren verbeteren op het VO-congres

Geïnteresseerd in de dienstverlening van Leren verbeteren of wilt u in gesprek over onderwijskwaliteit? Bezoek ons dan in stand 33/34.

Wanneer: donderdag 28 maart 2018, 10.00-16.30 uur
Waar: NBC Congrescentrum, Blokhoeve 1, Nieuwegein
Meer informatie: via de website van de VO-raad

 

Terug naar agenda
Kwaliteit verbeteren in 6 stappen

Kwaliteit verbeteren in 6 stappen

In zes concrete stappen werkt u aan het verbeteren van opbrengsten en onderwijskwaliteit. Hierbij is niet alleen aandacht voor wat scholen kunnen doen om de onderwijskwaliteit te verbeteren, maar vooral ook
met wie en hoe.

Blijf op de hoogte

Nieuws

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen en wetenswaardigheden en laat u inspireren door praktijkverhalen en interviews.

Inzicht in risico's en onderwijskwaliteit

Scan Leren verbeteren

De Scan Leren Verbeteren geeft u snel inzicht in de mogelijke risicofactoren en in de onderwijskwaliteit van uw school. Het resultaat: een systematische diagnose die u kan helpen bij het zetten van vervolgstappen.