VO-congres 2018

29 maart 2018

De elfde editie van het VO-congres vindt plaats op donderdag 29 maart 2018. Het thema is deze keer ‘In de versnelling’. Leren verbeteren is, net als vorig jaar, vertegenwoordigd op de informatiemarkt.

Het centrale thema van deze editie van het VO-congres is ‘In de versnelling’. Daarbij gaat het om persoonlijk, stimulerend en betekenisvol onderwijs. Scholen en samenwerkingsverbanden zijn ieder op hun eigen manier bezig om de omgeving waarin zij leren en lesgeven aan te passen aan een snel veranderende wereld. Stap voor stap bewegen zij zich naar onderwijs dat leerlingen nog beter bindt en boeit. Tijdens het VO-congres maken we een pas op de plaats en onderzoeken we met elkaar hoe we de ingezette beweging naar eigentijds onderwijs van de afgelopen jaren met nog meer kracht, focus en tempo kunnen voortzetten.

Programma

Voorzitter van de VO-raad Paul Rosenmöller trapt af met zijn jaarrede, waarin hij ingaat op de opbrengst van de VO-tour en de uitdagingen waar de sector de komende jaren voor staat. Keynote spreker is hoogleraar en schrijver Herman Pleij. Op zijn bekende wervelende wijze plaatst hij vernieuwing en ontwikkeling van het onderwijssysteem in typisch Nederlands cultuurhistorisch perspectief.
Na de pauze volgen er twee workshoprondes en twee plenaire lezingen. De eerste lezing wordt verzorgd door Claire Boonstra, oprichter van Operation Education, waarmee zij leersystemen van de toekomst verkent en het onderwijssysteem van vandaag bevraagt. Zij gaat onder meer in op de vraag hoe je handen en voeten geeft aan de transformatie die momenteel gaande is in het voortgezet onderwijs. De tweede plenaire spreker is arbeids- en organisatiepsycholoog Niel Steinmann. Hij demonstreert aan de hand van zijn jarenlange onderzoek van leeuwen welke vaardigheden nodig zijn in een steeds veranderende wereld. De ‘dagafsluiting’ is in handen van Freek de Jonge.

Leren verbeteren op het VO-congres

Geïnteresseerd in de dienstverlening van Leren verbeteren of wilt u in gesprek over onderwijskwaliteit? Bezoek ons dan in stand 28/29.

Wanneer: donderdag 29 maart 2018, 9.30-16.15 uur
Waar: NBC Congrescentrum, Blokhoeve 1, Nieuwegein
Meer informatie: via de website van de VO-raad

Terug naar agenda
Kwaliteit verbeteren in 6 stappen

Kwaliteit verbeteren in 6 stappen

In zes concrete stappen werkt u aan het verbeteren van opbrengsten en onderwijskwaliteit. Hierbij is niet alleen aandacht voor wat scholen kunnen doen om de onderwijskwaliteit te verbeteren, maar vooral ook
met wie en hoe.

Blijf op de hoogte

Nieuws

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen en wetenswaardigheden en laat u inspireren door praktijkverhalen en interviews.

Inzicht in risico's en onderwijskwaliteit

Scan Leren verbeteren

De Scan Leren Verbeteren geeft u snel inzicht in de mogelijke risicofactoren en in de onderwijskwaliteit van uw school. Het resultaat: een systematische diagnose die u kan helpen bij het zetten van vervolgstappen.