Reflectiesessies kwaliteitszorg voorjaar 2024

Februari en maart 2024

Leren verbeteren organiseert komend voorjaar twee nieuwe online reflectiesessies over kwaliteitszorg. Zorg dat u er ook bij bent en schrijf nu meteen in!

Met de online reflectiesessies kwaliteitszorg van Leren verbeteren kunt u aan de hand van actuele onderwerpen uw kennis en inzichten op dit gebied uitbreiden en uitwisselen. Deelname is kosteloos. U krijgt meer zicht en grip op de onderwijskwaliteit op uw school door deze reflectiesessies, met het onderzoekskader van de inspectie als basis. Ook kunt u uw opgedane kennis en ervaring verder ontwikkelen en verspreiden. Vervolgens kunt u vanuit uw eigen visie en ambities het onderwijs op uw school verder ontwikkelen.

Voor wie?

De sessies zijn bedoeld voor teamleiders, schoolleiders en (bovenschoolse) kwaliteitsmedewerkers in het VO en hun collega’s die nauw betrokken zijn bij kwaliteitszorg: HRM-adviseurs, projectleiders en innovators. Iedereen is welkom: van startend tot zeer ervaren. Met een collega deelnemen aan de sessies vergroot het effect, omdat u met elkaar kunt bespreken wat de opgedane kennis en ervaring concreet betekenen voor uw eigen organisatie en welke acties gaan bijdragen aan verdere ontwikkeling.

Organisatie en kosten

De bijeenkomsten worden georganiseerd door Leren verbeteren. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Per sessie is een maximaal aantal plaatsen beschikbaar. We willen u daarom vragen bij inschrijving de sessies te reserveren in uw agenda. Mocht u onverhoopt niet aanwezig kunnen zijn, dan horen we dit graag tijdig.

Thema’s

In het voorjaar van 2024 organiseren we reflectiesessies over de kernstandaarden OP0 en BKA/SKA.

Februari 2024: Basisvaardigheden

Sinds augustus 2023 is er in het onderzoekskader van de inspectie een nieuwe standaard: Basisvaardigheden (OP0). Vanaf augustus 2024 wordt OP0 ook een kernstandaard. Deze ontwikkelingen vragen van onderwijsorganisaties om hun onderwijs voor taal, rekenen/wiskunde en burgerschap (opnieuw) te bekijken.  Hoe laat u uw onderwijs aansluiten op wat uw leerlingpopulatie nodig heeft?  Welke bijdrage levert u, op school of stafbureau, om systematisch informatie te verzamelen over de kennis en vaardigheden van leerlingen? Hoe verhoudt de leerlingpopulatie zich tot de algehele leerlingpopulatie in Nederland? En wat vraagt dat van burgerschaps-, taal- en rekenonderwijs? Hoe vertaalt dat zich naar het werken met leerlijnen en referentieniveaus in de school?

In deze reflectiesessie staan we stil bij de nieuwe standaard, verkennen we ontwikkelingen op het gebied van burgerschap en bespreken we de implicaties van de actualisatie van de kerndoelen. We inventariseren wat succesvol bijdraagt aan het versterken van de basisvaardigheden en hoe verschillende onderwijsorganisaties daarmee aan de slag zijn gegaan.

NB: de inschrijving voor de sessies van 1 en 6 februari is inmiddels gesloten.

Maart 2024: het samenspel van BKA en SKA

Met het onderscheiden van BKA en SKA ziet de inspectie verschillende rollen en verantwoordelijkheden voor het bestuur en de scholen. Hoe werkt dit samenspel tussen bestuur en scholen als het gaat om onderwijskwaliteit? Hoe houdt u zicht en grip op de scholen en het bestuur als geheel? Wat mag u daarin van de scholen verwachten, maar ook: wat mogen de scholen van het bestuur verwachten? En wie heeft daarin welke rol en verantwoordelijkheden? Hoe ziet subsidiariteit eruit en wanneer komt dit het meest tot zijn recht?

In deze reflectiesessie gaan we dieper in op de interactie tussen bestuur en scholen. Daarnaast kijken we naar praktijkvoorbeelden en ervaringen van verschillende onderwijsorganisaties binnen deze context.

In het najaar van 2024 organiseren we weer twee reflectiesessies. Meer informatie over deze sessies en de mogelijkheid tot inschrijven wordt in het voorjaar van 2024 via de website en nieuwsberichten bekend.

Doet u mee?

We hopen u te mogen begroeten bij (een van) deze sessies. Inschrijven kunt u doen onderaan deze pagina. Voorafgaand aan de sessie ontvangt u:

  • een powerpointpresentatie waarin aspecten van het thema worden geschetst;
  • links naar websites met actuele interviews;
  • links naar online berichten over de huidige situatie;
  • de gespreksvragen die zijn geformuleerd.

Wilt u meer weten?

Neem dan contact op met Hannie Doornbos: 06-28 02 77 48/ h.doornbos@fenom.nl, Hannah Edelbroek: 06-38 07 06 66/ hannah.edelbroek@vbent.org, Pieter Duits: 06-81 31 72 68/ pieter.duits@vbent.org, Anouk Hendriks: 06-38 07 06 67/ anouk.hendriks@vbent.org of Gabriëlle Hoolwerf: 06-18 51 21 95gabrielle@projectlerenverbeteren.nl.

Aanmeldformulier online reflectiesessies kwaliteitszorg voorjaar 2024

  • Wilt u, om de sessie zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij uw verwachtingen, hier aangeven wat u verwacht dat de sessie oplevert? Hebt u bepaalde vragen die we aan bod kunnen laten komen?
Terug naar agenda
Kwaliteit verbeteren in 6 stappen

Kwaliteit verbeteren in 6 stappen

In zes concrete stappen werkt u aan het verbeteren van opbrengsten en onderwijskwaliteit. Hierbij is niet alleen aandacht voor wat scholen kunnen doen om de onderwijskwaliteit te verbeteren, maar vooral ook
met wie en hoe.

Blijf op de hoogte

Nieuws

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen en wetenswaardigheden en laat u inspireren door praktijkverhalen en interviews.

Inzicht in risico's en onderwijskwaliteit

Scan Leren verbeteren

De Scan Leren Verbeteren geeft u snel inzicht in de mogelijke risicofactoren en in de onderwijskwaliteit van uw school. Het resultaat: een systematische diagnose die u kan helpen bij het zetten van vervolgstappen.