Reflectiesessies kwaliteitszorg voorjaar 2022

Januari-maart 2022

Met de online reflectiesessies kwaliteitszorg van Leren verbeteren kunt u aan de hand van actuele onderwerpen uw kennis en inzichten op dit gebied uitbreiden en uitwisselen. U kunt inschrijven voor verschillende sessies en deelname is kosteloos.

U krijgt meer zicht en grip op de onderwijskwaliteit op uw school door deze reflectiesessies, met het onderzoekskader van de inspectie als basis. Ook kunt u uw opgedane kennis en ervaring verder ontwikkelen en verspreiden. Vervolgens kunt u vanuit uw eigen visie en ambities het onderwijs op uw school verder ontwikkelen.

Voor wie?

De sessies zijn bedoeld voor schoolleiders en kwaliteitsmedewerkers in het VO en hun collega’s die nauw betrokken zijn bij kwaliteitszorg: HRM-adviseurs, projectleiders en innovators. Iedereen is welkom: van startend tot zeer ervaren. Met een collega deelnemen aan de sessies vergroot het effect, omdat u met elkaar kunt bespreken wat de opgedane kennis en ervaring concreet betekenen voor uw eigen organisatie en welke acties gaan bijdragen aan verdere ontwikkeling.

Organisatie en kosten

De bijeenkomsten worden georganiseerd door Leren verbeteren. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Per sessie is een maximaal aantal plaatsen beschikbaar. We willen u daarom vragen bij inschrijving de sessies te reserveren in uw agenda. Mocht u onverhoopt niet aanwezig kunnen zijn, dan horen we dit graag tijdig.

Thema’s

In het voorjaar van 2022 hebben we reflectiesessies over de kernstandaarden OR1, BKA1/SKA1 en BKA2/SKA2 georganiseerd:

Januari 2022: De onderwijsresultaten in beeld
In deze sessie staan onderbouwadvies, onderbouwsnelheid, het bovenbouwsucces en de eindexamenresultaten centraal. Welk inzichten geven deze indicatoren, welke ontbrekende inzichten leggen ze bloot? Welke resultaten maken de eigen aspecten van kwaliteit zichtbaar? En wat doet u vervolgens met die informatie?

Februari 2022: Visie op kwaliteit, ambities en doelen
Wat verstaan wij onder onderwijskwaliteit? Hoe zorgen we ervoor dat we binnen de organisatie hier hetzelfde beeld en dezelfde taal bij hebben? We bespreken visie, ambities en doelen in het licht van de recente herziening van het inspectiekader. Wat betekent die voor de bestuurlijke verantwoordelijkheid en wat voor het sturen op kwaliteit binnen de school?

Maart 2022: Uitvoering en kwaliteitscultuur
Hoe bevordert u kwaliteitsbewustzijn en maakt u onderwijskwaliteit bespreekbaar in de organisatie? In deze sessie bespreken we enkele perspectieven die (meer) zicht geven in kwaliteitscultuur en de concretisering daarvan. We inventariseren wat succesvol bijdraagt aan een professionele kwaliteitscultuur en hoe verschillende onderwijsorganisaties daarmee aan de slag zijn gegaan. En we gaan in op de eerste ervaringen binnen deze inspectiestandaard vanuit het herziene inspectiekader.

Inschrijven

De reflectiesessies kwaliteitszorg voor het voorjaar van 2022 zijn inmiddels afgerond. Volgend schooljaar organiseren we weer nieuwe sessies. Houd voor de data onze nieuwsbrief in de gaten.

Wilt u meer weten?

Neem dan contact op met Caroline Offerhaus: 06-25 69 50 39/caroline.offerhaus@vbent.org of Nienke Pol: 06-30 69 52 30/nienke.pol@vbent.org.

Terug naar agenda
Kwaliteit verbeteren in 6 stappen

Kwaliteit verbeteren in 6 stappen

In zes concrete stappen werkt u aan het verbeteren van opbrengsten en onderwijskwaliteit. Hierbij is niet alleen aandacht voor wat scholen kunnen doen om de onderwijskwaliteit te verbeteren, maar vooral ook
met wie en hoe.

Blijf op de hoogte

Nieuws

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen en wetenswaardigheden en laat u inspireren door praktijkverhalen en interviews.

Inzicht in risico's en onderwijskwaliteit

Scan Leren verbeteren

De Scan Leren Verbeteren geeft u snel inzicht in de mogelijke risicofactoren en in de onderwijskwaliteit van uw school. Het resultaat: een systematische diagnose die u kan helpen bij het zetten van vervolgstappen.