Reflectiesessies kwaliteitszorg najaar 2021

Oktober-november 2021

Met de online reflectiesessies kwaliteitszorg van Leren verbeteren kunt u uw kennis en inzichten op dit gebied uitbreiden en uitwisselen aan de hand van actuele onderwerpen. Deelname is kosteloos.

Met de reflectiesessies kunt u uw opgedane kennis en ervaring verder ontwikkelen en verspreiden. U krijgt meer zicht en grip op de onderwijskwaliteit op uw school, met het onderzoekskader van de inspectie als basis. Vervolgens kunt u vanuit uw eigen visie en ambities het onderwijs op uw school verder ontwikkelen.

Voor wie?

De sessies zijn bedoeld voor schoolleiders en kwaliteitsmedewerkers in het VO en hun collega’s die nauw betrokken zijn bij kwaliteitszorg: HRM-adviseurs, projectleiders en innovators. Iedereen is welkom: van startend tot zeer ervaren. Met een collega deelnemen aan de sessies vergroot het effect, omdat u met elkaar kunt bespreken wat de opgedane kennis en ervaring concreet betekenen voor de eigen organisatie en welke acties gaan bijdragen aan verdere ontwikkeling.

Organisatie en kosten

De bijeenkomsten worden georganiseerd door Leren verbeteren. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Per sessie zijn er een maximaal aantal plaatsen beschikbaar. We willen u daarom vragen bij inschrijving de sessies te reserveren in uw agenda. Mocht u onverhoopt niet aanwezig kunnen zijn, dan horen we dit graag tijdig.

Thema’s

In oktober en november organiseren we reflectiesessies over de kernstandaarden OP2 en OP3:

Oktober 2021: De ontwikkeling en begeleiding van uw leerlingen in beeld
Wat is uw rol en hoe neemt u leerjaarcoördinatoren, mentoren, teamleiders daarin mee? Kernstandaard OP2 staat centraal in deze sessie. Vragen die belicht worden, zijn onder andere: Wat vraagt ‘zicht houden op ontwikkeling en begeleiding’ van u en van uw collega’s? Hoe werkt u aan gezamenlijk kwaliteitsbewustzijn rond deze standaard? Hoe kan formatieve evaluatie/toetsing hierbij benut worden? Waar moet ik op letten nu het onderzoekskader van de inspectie wordt aangepast op dit thema?
De inschrijving voor deze sessies is gesloten.

November 2021: De kwaliteit van het pedagogisch-didactisch handelen in beeld
Wat brengen we in beeld en wat doen we met die inzichten? De kernstandaard OP3 staat centraal in deze sessie. We bekijken en bespreken de herzieningen die vanaf september in het inspectiekader zijn doorgevoerd, en wat dit betekent voor het handelen in de les én in flex- c.q. ondersteuningsuren. We bespreken hoe collegiaal lesbezoek, flitsbezoeken en lesbezoeken in het kader van ontwikkelgesprekken elkaar kunnen aanvullen en waar kwaliteitszorg en HRM elkaar hier versterken.
De inschrijving voor deze sessies is gesloten.

In het voorjaar van 2022 organiseren we reflectiesessies over de kernstandaarden OR1, BKA1/SKA1 en BKA2/SKA2. Meer informatie over deze sessies en de mogelijkheid tot inschrijven wordt in oktober via de website en nieuwsberichten bekend.

Doet u mee?

We hopen u te mogen begroeten bij (een van) deze sessies. Inschrijven kunt u onderaan deze pagina doen. Voorafgaand aan de sessie ontvangt u:

  • een PowerPointpresentatie waarin aspecten van het thema worden geschetst;
  • links naar websites met actuele interviews;
  • links naar online berichten over de huidige situatie;
  • de gespreksvragen die zijn geformuleerd.

Wilt u meer weten?

Neem dan contact op met Caroline Offerhaus: 06-25 69 50 39/caroline.offerhaus@vbent.org, Nienke Pol: 06-30 69 52 30/nienke.pol@vbent.org of Gabriëlle Hoolwerf: 088-20 51 636/gabrielle@projectlerenverbeteren.nl.

Terug naar agenda
Kwaliteit verbeteren in 6 stappen

Kwaliteit verbeteren in 6 stappen

In zes concrete stappen werkt u aan het verbeteren van opbrengsten en onderwijskwaliteit. Hierbij is niet alleen aandacht voor wat scholen kunnen doen om de onderwijskwaliteit te verbeteren, maar vooral ook
met wie en hoe.

Blijf op de hoogte

Nieuws

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen en wetenswaardigheden en laat u inspireren door praktijkverhalen en interviews.

Inzicht in risico's en onderwijskwaliteit

Scan Leren verbeteren

De Scan Leren Verbeteren geeft u snel inzicht in de mogelijke risicofactoren en in de onderwijskwaliteit van uw school. Het resultaat: een systematische diagnose die u kan helpen bij het zetten van vervolgstappen.