NPO-sparringsessie

18 en 28 mei

In het kader van het Nationaal Programma Onderwijs organiseert Leren verbeteren een sparringsessie voor kwaliteitsmedewerkers en leidinggevenden in het voortgezet onderwijs.

De sparringsessie biedt ruimte om de aanpak, ideeën, vragen en mogelijkheden rondom het NPO met elkaar te bespreken, te verdiepen en aan te scherpen. U neemt deel om informatie en inzichten mee te nemen én mee te geven.

Vragen

Veel informatie die in de schoolscan wordt gevraagd, sluit aan bij de reguliere cyclische kwaliteitszorg in de school. Maar hoe zet je het in voor deze schoolscan? Biedt het voldoende inzicht in waar de knelpunten zitten? Aan welke informatie ontbreekt het nog om met behulp van het stappenplan tot de juiste keuze van interventies te komen, die passen bij de school, bij het team en bij wat je met elkaar aankunt? Het is vooral van belang dat de interventies passen bij de visie die je met elkaar hebt op het onderwijs, zodat inzet van dit programma tot doorgaande ontwikkeling van de leerlingen en duurzame schoolontwikkeling leidt.

Begeleiding

De sessie wordt begeleid door Nienke Pol, Caroline Offerhaus en Gabriëlle Hoolwerf.

Organisatie en kosten

De bijeenkomst wordt georganiseerd door Leren verbeteren. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. De sessie duurt 75 minuten en zal online (via Zoom) worden gehouden.

Deelnemen?

Denkt u dat deze vorm van uitwisseling en samen verder komen u helpt om tot een onderbouwd en breed gedragen stappenplan te komen? Vul dan onderstaand formulier in.

Voorafgaand aan de sessie vragen we u:

  • waar u nieuwsgierig naar bent en welke vragen u wilt inbrengen;
  • uw schoolscan/stappenplan-in-wording bij de hand te hebben.

Aanmeldformulier sparringsessie NPO

    * We organiseren twee maal dezelfde sessie. Schrijf dus in voor één van de twee data.
  • Wilt u, om de sessie zo goed mogelijk te laten aansluiten bij uw verwachtingen, hier aangeven wat u verwacht dat de sessie oplevert? Hebt u bepaalde vragen die we aan bod kunnen laten komen?
Terug naar agenda
Kwaliteit verbeteren in 6 stappen

Kwaliteit verbeteren in 6 stappen

In zes concrete stappen werkt u aan het verbeteren van opbrengsten en onderwijskwaliteit. Hierbij is niet alleen aandacht voor wat scholen kunnen doen om de onderwijskwaliteit te verbeteren, maar vooral ook
met wie en hoe.

Blijf op de hoogte

Nieuws

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen en wetenswaardigheden en laat u inspireren door praktijkverhalen en interviews.

Inzicht in risico's en onderwijskwaliteit

Scan Leren verbeteren

De Scan Leren Verbeteren geeft u snel inzicht in de mogelijke risicofactoren en in de onderwijskwaliteit van uw school. Het resultaat: een systematische diagnose die u kan helpen bij het zetten van vervolgstappen.