Masterclass Leren Verbeteren

15 april 2014

Leren verbeteren organiseert op 15 april de masterclass ‘Effectief verbeteren van opbrengsten’. Waar richt je je als school op als je de opbrengsten moet of wilt verbeteren? Hoe richt je het verbeterproces effectief in? Welke factoren doen ertoe? Naar deze vragen heeft Juliette Vermaas (expert Opbrengstgericht Werken bij de VO-raad, AOC Raad en School aan Zet) in opdracht van Leren verbeteren onderzoek gedaan onder bestuurders, leidinggevenden en docenten van 8 zeer zwakke scholen. Het onderzoek maakt duidelijk wat deze scholen hebben gedaan om hun opbrengsten te verbeteren en hoe zij dat hebben gedaan.

Programma

10.00-12.00 uur Tijdens de ochtendsessie van de masterclass presenteert Juliette Vermaas de succesfactoren die uit het onderzoek naar voren zijn gekomen. Aan de hand hiervan evalueren deelnemers hun eigen verbeteraanpak/-plan.
12.00-13.00 uur Lunch
13.00-15.00 uur Uit het onderzoek is opbrengstgericht werken als een van de bepalende succesfactoren naar voren gekomen. In veel scholen zien we inmiddels elementen van opbrengstgericht werken terugkomen, maar ontbreekt het vaak aan een integrale aanpak. In het middagdeel van de
masterclass schetst Juliette Vermaas zo’n integrale aanpak van opbrengstgericht werken, waarbij ze naar behoefte van de deelnemers inzoomt op specifieke onderdelen.

Datum & locatie
Datum:        Dinsdag 15 april 2014
Locatie:       Cursus- en vergadercentrum Domstad, Koningsbergerstraat 9, Utrecht
Tijd:             10.00 – 15.00 uur

Aanmelden
Meld u aan via het formulier.

Terug naar agenda
Kwaliteit verbeteren in 6 stappen

Kwaliteit verbeteren in 6 stappen

In zes concrete stappen werkt u aan het verbeteren van opbrengsten en onderwijskwaliteit. Hierbij is niet alleen aandacht voor wat scholen kunnen doen om de onderwijskwaliteit te verbeteren, maar vooral ook
met wie en hoe.

Blijf op de hoogte

Nieuws

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen en wetenswaardigheden en laat u inspireren door praktijkverhalen en interviews.

Inzicht in risico's en onderwijskwaliteit

Scan Leren verbeteren

De Scan Leren Verbeteren geeft u snel inzicht in de mogelijke risicofactoren en in de onderwijskwaliteit van uw school. Het resultaat: een systematische diagnose die u kan helpen bij het zetten van vervolgstappen.