Kennisbijeenkomst Leidinggeven en communicatie: de taal van leidinggeven

19 november 2015

De woorden die je gebruikt als schoolleider, bijvoorbeeld om docenten of ouders mondeling of schriftelijk te informeren over en te betrekken bij een verbeterproces, vertellen iets over je (impliciete) visie op dat proces en de rol van alle betrokkenen. Vanuit dit perspectief zullen we tijdens de kennisbijeenkomst van donderdagmiddag 19 november de focus richten op het taalgebruik van leidinggevenden in verbeterprocessen. Gastinleider is Frank Weijers.

De bijeenkomst vindt plaats op het kantoor van de VO-raad. Aïdadreef 4 in Utrecht . U kunt zich uiterlijk tot 11 november aanmelden door een email met uw contactgegevens te sturen naar Lerenverbeteren@vo-raad.nl met als onderwerp van de email ‘deelname kennisbijeenkomst 19/11’.

 

Terug naar agenda
Kwaliteit verbeteren in 6 stappen

Kwaliteit verbeteren in 6 stappen

In zes concrete stappen werkt u aan het verbeteren van opbrengsten en onderwijskwaliteit. Hierbij is niet alleen aandacht voor wat scholen kunnen doen om de onderwijskwaliteit te verbeteren, maar vooral ook
met wie en hoe.

Blijf op de hoogte

Nieuws

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen en wetenswaardigheden en laat u inspireren door praktijkverhalen en interviews.

Inzicht in risico's en onderwijskwaliteit

Scan Leren verbeteren

De Scan Leren Verbeteren geeft u snel inzicht in de mogelijke risicofactoren en in de onderwijskwaliteit van uw school. Het resultaat: een systematische diagnose die u kan helpen bij het zetten van vervolgstappen.