Kennisbijeenkomst Leiderschap en communicatie

11 december 2014

In de kennisbijeenkomsten staat steeds een specifiek thema centraal. De aanwezige schoolleiders leren hierover niet alleen van deskundigen, maar wisselen ook onderling kennis en ervaringen uit en bieden elkaar collegiale steun en consultatie. Deze keer gaat het over Leiderschap en communicatie. U kunt zicht aanmelden voor de kennisbijeenkomsten door een email met uw contactgegevens te sturen aan: Lerenverbeteren@vo-raad.nl 

Terug naar agenda
Kwaliteit verbeteren in 6 stappen

Kwaliteit verbeteren in 6 stappen

In zes concrete stappen werkt u aan het verbeteren van opbrengsten en onderwijskwaliteit. Hierbij is niet alleen aandacht voor wat scholen kunnen doen om de onderwijskwaliteit te verbeteren, maar vooral ook
met wie en hoe.

Blijf op de hoogte

Nieuws

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen en wetenswaardigheden en laat u inspireren door praktijkverhalen en interviews.

Inzicht in risico's en onderwijskwaliteit

Scan Leren verbeteren

De Scan Leren Verbeteren geeft u snel inzicht in de mogelijke risicofactoren en in de onderwijskwaliteit van uw school. Het resultaat: een systematische diagnose die u kan helpen bij het zetten van vervolgstappen.