Conferentie Sturen op onderwijskwaliteit

5 juni 2024

Woensdag 5 juni 2024 organiseert Leren verbeteren de landelijke conferentie Sturen op onderwijskwaliteit.

Na de pilot bestuurlijke ondersteuning ondersteunt Leren verbeteren sinds januari 2023 ook besturen bij het verbeteren van (zicht op) onderwijskwaliteit. Op de conferentie Sturen op onderwijskwaliteit delen adviseurs van Leren verbeteren en andere experts hun kennis en kunde. Deelnemers kunnen kiezen uit een breed aanbod van workshops en interactieve colleges.

Voor wie is deze conferentie?

De conferentie is interessant voor bestuurders, stafmedewerkers die een rol spelen bij (bestuurlijke) kwaliteitszorg (kwaliteitsmedewerker, HRM-professional, controller, bestuurssecretaris) en leden van de (onderwijscommissie van de) raad van toezicht. Maar ook andere belangstellenden die Leren verbeteren volgen via podcasts, bijeenkomsten, nieuwsbrieven en de website zijn van harte welkom.

Programma

De middag start om 16.00 uur met een opening door Nienke Pol, projectleider van Leren verbeteren. Tijdens de bijeenkomst zijn in twee rondes workshops te volgen en er is ook een lezing door een keynote speaker. De volgende workshops komen aan bod:

  • De rol en positie van de bestuurlijke kwaliteitszorgmedewerker. Zit je aan de juiste tafels?
  • Samenspel tussen scholen en bestuur – een samenhangend geheel van kwaliteitszorg.
  • Bestuurlijk handelen en BKA, de interventieladder van bestuur naar scholen.
  • Een productieve relatie tussen bestuur en de onderwijscommissie rvt.
  • Bestuurlijke kwaliteitszorg bij éénpitters.
  • Gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor onderwijskwaliteit binnen het stafbureau.

Tijdens een lichte maaltijd is er gelegenheid om met adviseurs van Leren verbeteren een bestuurlijk vraagstuk/dilemma verder te verkennen.

Praktische informatie

Datum: 5 juni 2024. Inloop 15.30 uur, start programma om 16.00 uur en afronding om 20.00 uur. Voor een eenvoudige maaltijd wordt gezorgd.
Locatie: De Eenhoorn, naast station Amersfoort.
Deelname: kosteloos. Voor afmeldingen na 22 mei brengen we 65 euro in rekening voor gemaakte kosten.
Aanmelden: de aanmelding voor de conferentie is inmiddels gesloten.

Terug naar agenda
Kwaliteit verbeteren in 6 stappen

Kwaliteit verbeteren in 6 stappen

In zes concrete stappen werkt u aan het verbeteren van opbrengsten en onderwijskwaliteit. Hierbij is niet alleen aandacht voor wat scholen kunnen doen om de onderwijskwaliteit te verbeteren, maar vooral ook
met wie en hoe.

Blijf op de hoogte

Nieuws

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen en wetenswaardigheden en laat u inspireren door praktijkverhalen en interviews.

Inzicht in risico's en onderwijskwaliteit

Scan Leren verbeteren

De Scan Leren Verbeteren geeft u snel inzicht in de mogelijke risicofactoren en in de onderwijskwaliteit van uw school. Het resultaat: een systematische diagnose die u kan helpen bij het zetten van vervolgstappen.