Conferentie Leren verbeteren

6 oktober 2022

Donderdag 6 oktober organiseert Leren verbeteren een conferentie met als onderwerp: de rol van de teamleider bij het sturen op onderwijskwaliteit. Dit thema sluit aan bij de reeks podcasts die we dit schooljaar maken.

Teamleiders spelen een sleutelrol in het aansturen van de onderwijskwaliteit. Dat doen ze door in gesprek te zijn met hun team en vooral ook met de individuele leden van het team. Maar ook door op de juiste momenten belangrijke informatie met het team te delen en te bespreken (data over onderwijsresultaten, instroom- en doorstroomgegevens, leerlingkenmerken, benchmarks, tevredenheidsonderzoeken, etc.). En door lesbezoeken en nabesprekingen, en het strategisch samenstellen van het team. Kortom: teamleiders beheersen het hele werkveld dat behoort tot kwaliteitszorg.

Verdieping

De conferentie van Leren verbeteren is geen herhaling van de thema’s van de podcasts, maar een verdieping: de mensen die bij de podcasts waren betrokken (teamleiders en adviseurs van Leren verbeteren) gaan met deelnemers in gesprek, leggen enkele casussen voor en gaan vooral graag in op vragen. Omdat zich onder de deelnemers ook ervaringsdeskundigen bevinden, zal dit ongetwijfeld tot levendige en betekenisvolle gesprekken leiden.

Voor wie is deze conferentie?

Uiteraard voor teamleiders. Maar ook voor medewerkers kwaliteitszorg (die voortdurend met teamleiders samenwerken), voor (locatie)directeuren die zich willen verdiepen in de inrichting van hun kwaliteitszorg en voor alle belangstellenden die Leren verbeteren volgen via podcasts, bijeenkomsten, nieuwsbrieven en de website.

Programma, locatie en tijd

Begin september 2022 maken we het definitieve programma bekend. U kunt zich dan ook aanmelden voor verschillende workshops. Toegang is gratis. De conferentie zal ’s middags en begin van de avond zijn, waarschijnlijk van 16.00-20.00 uur (inloop vanaf 15.30 uur). Voor een eenvoudige maaltijd wordt gezorgd. De locatie is cursus- en vergadercentrum Domstad, Koningsbergerstraat 9 in Utrecht.

Aanmelden

Via onderstaand formulier kunt u zich aanmelden voor 6 oktober. Gezien de grote belangstelling voor de podcasts verwachten we veel deelnemers aan de conferentie. Wees er dus tijdig bij! Er is plaats voor maximaal 150 mensen.

 

Conferentie Leren verbeteren 6 oktober 2022

  • Heeft u vragen of opmerkingen?

 

Terug naar agenda
Kwaliteit verbeteren in 6 stappen

Kwaliteit verbeteren in 6 stappen

In zes concrete stappen werkt u aan het verbeteren van opbrengsten en onderwijskwaliteit. Hierbij is niet alleen aandacht voor wat scholen kunnen doen om de onderwijskwaliteit te verbeteren, maar vooral ook
met wie en hoe.

Blijf op de hoogte

Nieuws

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen en wetenswaardigheden en laat u inspireren door praktijkverhalen en interviews.

Inzicht in risico's en onderwijskwaliteit

Scan Leren verbeteren

De Scan Leren Verbeteren geeft u snel inzicht in de mogelijke risicofactoren en in de onderwijskwaliteit van uw school. Het resultaat: een systematische diagnose die u kan helpen bij het zetten van vervolgstappen.