Conferentie kwaliteitszorgmedewerkers

4 november 2014

Op 4 november vindt in Utrecht de jaarlijkse netwerk- en studiedag voor medewerkers kwaliteitszorg plaats. Het thema van deze conferentie is ‘De blik van buiten’. Na de plenaire inleiding zijn er drie workshoprondes. Deelnemers kunnen kiezen uit zeven praktische, verbredende, verdiepende en inspirerende workshops. Bij de ontvangst op de netwerkdag maakt u hier een keuze uit. Hier vindt u meer informatie over het programma en de kosten.

Terug naar agenda
Kwaliteit verbeteren in 6 stappen

Kwaliteit verbeteren in 6 stappen

In zes concrete stappen werkt u aan het verbeteren van opbrengsten en onderwijskwaliteit. Hierbij is niet alleen aandacht voor wat scholen kunnen doen om de onderwijskwaliteit te verbeteren, maar vooral ook
met wie en hoe.

Blijf op de hoogte

Nieuws

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen en wetenswaardigheden en laat u inspireren door praktijkverhalen en interviews.

Inzicht in risico's en onderwijskwaliteit

Scan Leren verbeteren

De Scan Leren Verbeteren geeft u snel inzicht in de mogelijke risicofactoren en in de onderwijskwaliteit van uw school. Het resultaat: een systematische diagnose die u kan helpen bij het zetten van vervolgstappen.