26 september 2018: nieuwe miniconferentie over maatwerk in het VO

Door Claudia Smit
Miniconferentie over maatwerk in het VO

Woensdag 26 september 2018
‘Elastiek in het onderwijs’: miniconferentie over de rek en reikwijdte van maatwerk in het VO

Dat maatwerk in het VO volop in de aandacht staat, bleek wel toen de eerste editie van deze gratis miniconferentie over dit thema in een mum van tijd vol zat. Alle reden om al snel weer een nieuwe miniconferentie te organiseren. De tweede editie vindt plaats op woensdag 26 september 2018 van 14.30 tot 20.00 uur. U kunt zich hier nú voor aanmelden! 

Maatwerk is een onderwijskundig speerpunt voor veel VO-scholen. We zien vormen van leerlinggestuurd onderwijs, meer keuzevrijheid, differentiatie in aanbod, vakken versneld, verdiept of op een hoger niveau afronden, en verbreding van inhoud. Dit proces vraagt flexibele roosters en – wie weet – flexibele diploma’s: dát is de toekomst. Maar hoe begin je ermee? Waarom zou je het doen? Welke oplossingen zijn er voor de obstakels die je tegenkomt? Daarover gaat de miniconferentie op woensdag 26 september aanstaande, die Leren verbeteren organiseert.

Voor wie?

De miniconferentie is bedoeld voor iedereen in het voortgezet onderwijs die experimenteert met of op zoek is naar vormen van maatwerk. Voor docenten, leidinggevenden en projectleiders.

Wat?

Hoe gepersonaliseerd en flexibel kun je het onderwijs maken? Hoeveel keuzevrijheid kun je leerlingen geven? Hoe blijf je voldoen aan de normen van de onderwijsinspectie? En hoe maak je dan in vredesnaam een rooster waarmee nog te werken valt? Hoe volg je de prestaties van leerlingen? Welk portfolio kun je gebruiken? Wat betekent het voor de inrichting van het schoolgebouw? En, niet onbelangrijk, hoe krijg je de docenten mee en hoe zet je de verandering in?

Tijdens de miniconferentie krijgen deelnemers antwoorden op deze vragen.

Thema’s

Tijdens de miniconferentie volgen deelnemers een afwisselend en interactief programma, waarin de uitwisseling tussen deelnemers zelf een belangrijke plek inneemt.

De volgende thema’s komen in de diverse rondes aan bod:

  • Hoe krijgen we iedereen enthousiast? Over de begeleiding van het proces van verandering binnen de school.
  • Hoe richten we het gebouw in? Een architectenbureau geeft samen met een school mogelijkheden en voorbeelden.
  • Wat is de nieuwe rol van de docent en de coach? Over de 5 interactiestappen voor actief leren.
  • Met welke wet- en regelgeving hebben we te maken? Over beperkingen, maar vooral over mogelijkheden.
  • Hoe maak je ‘het rooster van de toekomst’? Over het flexrooster in de praktijk.
  • Hoe wordt leren echt persoonlijk? Over gepersonaliseerd leren.

De praktijk

  • Scholen, leerlingen en de VO-raad delen hun verhaal aan de hand van voorbeelden uit de praktijk.

Programma

14.00 uur: Inloop
14.30-15.00 uur: Welkom en keynote ‘De praktijk van veranderen’
Ton Sebens, vestigingsdirecteur van het Zwolse Greijdanuscollege vertelt over de ervaringen met maatwerk van zijn school.
15.15-15.45 uur: 1e leerronde
Deelnemers maken kennis met elkaar, verkennen in gedifferentieerde leergroepen vragen en ervaringen, en kiezen de workshops die zij willen volgen.
16.00-16.45 uur: Workshopronde
Deelnemers volgen de workshop van hun keuze.
17.00-17.30 uur: 2e leerronde
Deelnemers wisselen met hun eigen leergroep uit waarover hun workshops gingen en welke inzichten de workshops hebben opgeleverd.
17.45- 18.30 uur: Open Space
Tijdens dit interactieve programmaonderdeel kunnen deelnemers in gesprek met ervaringsdeskundigen, adviseurs en leerlingen over verschillende subthema’s.
18.45 uur: 3e leerronde
Deelnemers wisselen met hun eigen leergroep uit welke informatie en inzichten zij hebben opgedaan tijdens de Open Space.
19.15 uur: Centrale afsluiting
19.30 uur: Diner

En daarna?

Aan het einde van de bijeenkomst inventariseren we welke scholen behoefte hebben aan het vormen van een professionele leergemeenschap (PLG) van scholen rond het thema flexibel onderwijs. Bij voldoende belangstelling starten deze PLG’en hierna op.

Organisatie

De miniconferentie wordt georganiseerd door het project Leren verbeteren van het ministerie van OCW, in samenwerking met adviseurs van LinQue Consult en B&T.

Blijf op de hoogte

Het definitieve programma is in de loop van juni te vinden op deze website. Wij houden u uiteraard ook op de hoogte via onze nieuwsbrieven.

Hebt u vragen?

Met inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Hans Sandtke, projectleider Leren verbeteren, of Hens Galjaard, consultant bij LinQue Consult. Met praktische vragen kunt u terecht bij project Leren verbeteren.

Praktische informatie

Wanneer: woensdag 26 september 2018, 14.30-20.00 uur (inloop vanaf 14.00 uur)
Waar: Fletcher Hotel Restaurant Amersfoort (Stichtse Rotonde 11, 3818 GV Amersfoort – route)
Kosten: aan deelname zijn geen kosten verbonden
Aanmelden: via onderstaand formulier

Miniconferentie Elastiek in het onderwijs 26 september 2018

  • Heeft u vragen of opmerkingen?

 

 

Terug naar overzicht
Kwaliteit verbeteren in 6 stappen

Kwaliteit verbeteren in 6 stappen

In zes concrete stappen werkt u aan het verbeteren van opbrengsten en onderwijskwaliteit. Hierbij is niet alleen aandacht voor wat scholen kunnen doen om de onderwijskwaliteit te verbeteren, maar vooral ook
met wie en hoe.

Blijf op de hoogte

Nieuws

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen en wetenswaardigheden en laat u inspireren door praktijkverhalen en interviews.

Inzicht in risico's en onderwijskwaliteit

Scan Leren verbeteren

De Scan Leren Verbeteren geeft u snel inzicht in de mogelijke risicofactoren en in de onderwijskwaliteit van uw school. Het resultaat: een systematische diagnose die u kan helpen bij het zetten van vervolgstappen.