Nieuws

Leren verbeteren houdt u via deze pagina op de hoogte van ontwikkelingen en wetenswaardigheden. U vindt hier bijvoorbeeld een overzicht van georganiseerde bijeenkomsten, nieuwe brochures en wijzigingen in het ondersteuningsaanbod.


Regiobijeenkomsten Kwaliteitsmanagement VO

Stevig in het zadel – Goed voorbereid op het nieuwe toezicht “Zijn wij klaar voor het nieuwe toezicht?” Een vraag die menig bestuurder en medewerker kwaliteitszorg zich in deze periode zal stellen. In het nieuwe onderzoekskader van de inspectie wordt het bestuur nog nadrukkelijker het eerste aanspreekpunt van de inspectie. Bovendien moet u niet alleen […]

Lees meer

Inspectie over onderzoekskader 2017: “Voor ons is het ook allemaal nieuw”

Nog even, dan verandert de wijze waarop de onderwijsinspectie toezicht houdt op de kwaliteit van het onderwijs. Per augustus 2017 treedt het nieuwe onderzoekskader in werking. Het zal wennen zijn voor het onderwijs, maar ook voor de inspectie zelf. “Voor ons is het ook allemaal nieuw”, benadrukt Karin Plantinga van de inspectie tijdens een bijeenkomst […]

Lees meer

Save the date: Leren verbeteren bijeenkomst Risicoscholen

Op 19 april 2017 organiseert Leren verbeteren een speciale bijeenkomst voor leidinggevenden van scholen en afdelingen met een risicoattendering van de onderwijsinspectie. Tijdens deze middag gaat het over de vraag wat u kunt doen om te voorkomen dat uw afdeling of school (zeer) zwak wordt. Aan het eind van de middag gaat u naar huis […]

Lees meer

Save the date: Regiobijeenkomsten Kwaliteitsmanagement VO

Op 21 en 23 maart 2017 organiseert Leren verbeteren samen met de Vereniging voor Kwaliteitszorgmedewerkers VO een tweetal regiobijeenkomsten voor bestuurders en kwaliteitszorgmedewerkers in het VO. Programma Tijdens deze bijeenkomsten besteden we onder meer aandacht aan preventie, de rol van docenten en het nieuwe onderzoekskader van de inspectie. Binnenkort vindt u op onze site meer […]

Lees meer

Ontmoet onze adviseurs

Leren verbeteren biedt al enige jaren succesvol ondersteuning aan scholen in het voortgezet onderwijs bij het verbeteren van onderwijskwaliteit. In die jaren is er heel veel kennis en ervaring opgebouwd. Kennis en ervaring die ook na de overgang van het projectmanagement van de VO-raad naar B&T heel waardevol is. De projectleiding doet er dan ook […]

Lees meer

Project Leren Verbeteren ook preventief aan de slag

Per 1 augustus heeft B&T het Project Leren Verbeteren overgenomen van de VO-raad. Hoewel het aantal zeer zwakke afdelingen van scholen steeds verder afneemt, zien projectleiders Hans Sandtke en Tijmen Bolk én het ministerie van OCW nog voldoende nieuwe uitdagingen, zoals het betrekken van de eindverantwoordelijk schoolleider bij een verbetertraject: “Als schoolleiding moet je weten […]

Lees meer

Terugblik conferentie Schoolontwikkeling: als het erop aankomt

Op 10 juni 2016 vond de slotconferentie plaats van project Leren verbeteren in het IJsseldelta center in Zwolle. Na een keynote van Jelmer Evers, bekijkt u hier zijn presentatie, vonden er twee workshoprondes plaats. Vervolgens gingen de deelnemers met elkaar in gesprek tijdens de werklunch. De bijeenkomst werd afgesloten met een rondleiding door het PEC […]

Lees meer
Kwaliteit verbeteren in 6 stappen

Kwaliteit verbeteren in 6 stappen

In zes concrete stappen werkt u aan het verbeteren van opbrengsten en onderwijskwaliteit. Hierbij is niet alleen aandacht voor wat scholen kunnen doen om de onderwijskwaliteit te verbeteren, maar vooral ook
met wie en hoe.

Ga zelf aan de slag met ons materiaal

Brochures

Gebruik de handige brochures en praktische waaiers uit ons informatiepakket en laat u inspireren door de praktijkervaringen in diverse artikelen

Direct inzicht in de stand van zaken

Urgentiemeter

Deze meter geeft u een prognose van het komend inspectieoordeel, het urgentiebesef en de actiegerichtheid van uw school. Zijn de juiste ingrediënten in huis om een kwalitatief gezonde school te blijven of te worden?