Nieuws

Leren verbeteren houdt u via deze pagina op de hoogte van ontwikkelingen en wetenswaardigheden. U vindt hier bijvoorbeeld een overzicht van georganiseerde bijeenkomsten, nieuwe brochures en wijzigingen in het ondersteuningsaanbod.


Informatiebijeenkomst risicoscholen: inschrijving geopend

Kom op 6 juni naar ‘Uit de risicozone – In actie’ ‘Zwak’ of ‘Zeer zwak’: dat oordeel wil geen enkele onderwijsinstelling. Hebben we de boel op orde, dan hoeven we daar niet voor te vrezen. Zit u in een risicocategorie – hebt u bijvoorbeeld een waarschuwing of attendering van de inspectie ontvangen – dan is […]

Lees meer

“Zijn wij klaar voor het nieuwe toezicht?” Regiobijeenkomsten Kwaliteitsmanagement boden antwoorden en handvatten

Bestuurders, schoolleiders, kwaliteitszorgmedewerkers… Op 21 en 23 maart kwamen ze in groten getale naar Zwolle en Rotterdam voor de Regiobijeenkomsten Kwaliteitsmanagement VO, georganiseerd door Leren verbeteren en het Landelijk Netwerk Kwaliteitszorg VO. Centraal stond de vraag: “Zijn wij klaar voor het nieuwe toezicht?” Het is een vraag die blijkbaar velen bezighoudt. De organisatoren hadden gezorgd […]

Lees meer

Inspectie verzendt attenderingen en waarschuwingen in april

In de maand april kunnen scholen van de inspectie een brief ontvangen met een waarschuwing of een attendering. In beide gevallen betekent dit dat de inspectie het risico aanwezig acht dat de school – voor één of meer afdelingen – op termijn een oordeel ‘zwak’ krijgt. Maar wat betekent het concreet en wat kunt u doen? […]

Lees meer

De expert review: “Samen werken aan waardevolle input voor het verbeterplan”

De klassieke audit kennen we wel. Een externe deskundige doet een onderzoek en levert een rapport met zijn bevindingen. Het is aan u om – al dan niet – iets met die bevindingen te doen. Hoewel zo’n klassieke audit uiteraard ook zijn nut heeft, kiest Leren verbeteren voor een andere aanpak: de expert review. Openbare […]

Lees meer

Maak kennis met adviseur Koos Pluymert: “Ik probeer zo veel mogelijk de tweede viool te spelen”

Om scholen te begeleiden bij hun verbeterproces is aan het project Leren Verbeteren een grote pool adviseurs verbonden. Wat zij delen is expertise op het gebied van onderwijskwaliteit. Maar er zijn uiteraard ook onderlinge verschillen. Wie kunt u treffen als u Leren verbeteren inschakelt? In deze nieuwe artikelenserie portretteren we onze adviseurs. Deze aflevering: Koos […]

Lees meer

Regiobijeenkomsten Kwaliteitsmanagement VO

Stevig in het zadel – Goed voorbereid op het nieuwe toezicht “Zijn wij klaar voor het nieuwe toezicht?” Een vraag die menig bestuurder en medewerker kwaliteitszorg zich in deze periode zal stellen. In het nieuwe onderzoekskader van de inspectie wordt het bestuur nog nadrukkelijker het eerste aanspreekpunt van de inspectie. Bovendien moet u niet alleen […]

Lees meer

Inspectie over onderzoekskader 2017: “Voor ons is het ook allemaal nieuw”

Nog even, dan verandert de wijze waarop de onderwijsinspectie toezicht houdt op de kwaliteit van het onderwijs. Per augustus 2017 treedt het nieuwe onderzoekskader in werking. Het zal wennen zijn voor het onderwijs, maar ook voor de inspectie zelf. “Voor ons is het ook allemaal nieuw”, benadrukt Karin Plantinga van de inspectie tijdens een bijeenkomst […]

Lees meer
Kwaliteit verbeteren in 6 stappen

Kwaliteit verbeteren in 6 stappen

In zes concrete stappen werkt u aan het verbeteren van opbrengsten en onderwijskwaliteit. Hierbij is niet alleen aandacht voor wat scholen kunnen doen om de onderwijskwaliteit te verbeteren, maar vooral ook
met wie en hoe.

Ga zelf aan de slag met ons materiaal

Brochures

Gebruik de handige brochures en praktische waaiers uit ons informatiepakket en laat u inspireren door de praktijkervaringen in diverse artikelen

Direct inzicht in de stand van zaken

Urgentiemeter

Deze meter geeft u een prognose van het komend inspectieoordeel, het urgentiebesef en de actiegerichtheid van uw school. Zijn de juiste ingrediënten in huis om een kwalitatief gezonde school te blijven of te worden?